Herinrichting Stationsweg

Rijbaan

 • We vervangen het asfalt van de rijbaan door gebakken klinkers, vergelijkbaar als aangelegd in bijvoorbeeld de Houtweg (deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg). De breedte van de weg is op de ontwerptekening teruggebracht naar 5,50 meter. Dit is ruim voldoende voor tweerichtingenverkeer.

Foto met stenen die ook toegepast worden in de Stationsweg 
Foto met stenen die ook toegepast worden in de Stationsweg

Riolering

 • Het vuilwaterriool wordt vervangen.
 • Daarnaast leggen we een apart regenwaterriool aan voor het regenwater dat op straat valt. Via putten in de bestrating loopt het regenwater hier naartoe. Het regenwaterriool is een horizontale buis met kleine openingen in de wand van die buis. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit is weer positief voor bomen en ander groen.

Laren Regenklaar

Om wateroverlast bij hevige regen in de toekomst te voorkomen, maakt de gemeente Laren Regenklaar. Dat betekent concreet dat er minder regenwater in het riool terecht moet komen. In uw buurt doen we dat door:

 • aanleg van een apart regenwaterriool, zoals hierboven beschreven.
 • regenwater van woningen anders af te voeren: regenwater dat op daken van woningen valt, stroomt meestal via een of meer regenpijpen naar de rioolleiding die van elk perceel naar het riool onder de straat loopt. We willen graag naar een situatie toe waarin dit regenwater op een andere manier wordt afgevoerd. Het team van Laren Regenklaar neemt hierover binnenkort apart contact met u op.

Verlichting

 • In Laren wordt de huidige straatverlichting vervangen door LED-verlichting. Hier is een apart project voor opgestart en daarvoor komen wij later nog apart bij u langs. De lantaarnpalen worden dan ook niet in de herinrichting meegenomen.

Trottoir

 • In 2016/2017 hebben de bewoners tegenover het hertenkamp aangegeven erg te hechten aan een breed voetpad aan hun zijde. Het voetpad is dan ook verbreed van 1,20 meter naar 1,50 meter. Nieuwe voetpaden worden in Laren overigens standaard uitgevoerd in gebakken klinkers, keiformaat. 

Containers

 • De bovengrondse kledingcontainer wordt achter de ondergrondse glascontainer geplaatst, waardoor naast de glascontainer één parkeerplaats meer aangelegd wordt dan bestaand.
 • Tegenover de te bouwen appartementen worden 3 nieuwe containers geplaatst. 1 bovengrondse container voor GFT en 2 ondergrondse containers voor restafval/plastic en voor papier. Dit gaat ten koste van 2 huidige parkeerplaatsen.

Parkeren

 • In 2016/2017 werd aangegeven dat het parkeren aan de zijde van de woningen tegenover het hertenkamp rommelig/ongelukkig verloopt. De bermen worden kapot geparkeerd. De ontwerptekening voorziet in verharde parkeerplaatsen aan de woningzijde. Om het zicht op de geparkeerde auto’s te beperken wordt, een haag tussen voetpad en parkeervakken geplant. 
 • Omwille van de te plaatsen containers wordt in de nieuwe situatie per saldo 1 parkeerplaats minder teruggebracht dan bestaand.

Inritten

 • In de huidige inritten zijn verschillende materialen gebruikt. Hier willen we meer uniformiteit in aanbrengen. Alle nieuwe inritten worden daarom uitgevoerd in gebakken stenen met dezelfde kleuren als in de rijbaan. 
 • Eventueel eigen gebruikte stenen op openbare grond worden in overleg met u verwijderd en op een door u aan te wijzen locatie in uw tuin opgeslagen.

Geluid bij toepassen klinkers

 • Er is enige zorg geuit over het toepassen van klinkers in plaats van asfalt. Bij de rijsnelheden die gelden in de Stationsweg is er echter geen merkbaar verschil tussen asfalt en klinkers. 

Bomen

 • 8 bomen (6 linden en 2 eiken) blijken na een onderzoek van BSI bomenservice van matige kwaliteit. Deze  zijn niet duurzaam te behouden in een nieuwe situatie. Daarom kappen wij deze bomen bij de reconstructie en herplanten wij 8 nieuwe bomen op dezelfde locaties. 

Afstemming met nieuwbouw ter plaatse van voormalig Chinees restaurant

 • Planning is dat de bouwwerkzaamheden starten in september. De ruwbouw duurt tot en met augustus 2022. Het metselwerk loopt door tot en met december 2022.
 • Het bouwverkeer kan niet veilig draaien op de Stationsweg. Het bouwverkeer rijdt vanaf de Hilversumseweg de Stationsweg op en verlaat de Stationsweg bij het voormalig Chinees restaurant.
 • Geadviseerd is deze bouwroute omwille van de veiligheid in stand te houden tot eind 2022 en daarna pas te starten met de herinrichting van de Stationsweg.
 • De uitvoering van de Stationsweg start daarom op zijn vroegst begin 2023.

Voor meer informatie over de nieuw te bouwen appartementen kunt u contact opnemen met de  heer P. Krefft, Technisch Medewerker Handhaving, P.Krefft@belcombinatie.nl of telefonisch via 14 035.

 

Bekijk de pdf met ontwerp ingetekend op luchtfoto (pdf, 6,52 MB).