Herinrichting Houtweg

Rijbaan

 • We vervangen het asfalt van de rijbaan door gebakken klinkers, vergelijkbaar als aangelegd in bijvoorbeeld de Houtweg (deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg). De breedte van de weg blijft hetzelfde. 
 • In 2016/2017 zijn zorgen uitgesproken over de afwatering. De ontwerptekening voorziet in een gescheiden voorziening voor de opvang van hemelwater dat in de openbare ruimte valt. Aan de zijkanten van de rijbaan wordt een zogeheten molgoot aangebracht waar het water zich verzamelt.
 • Grasbetonstenen worden aangebracht aan weerszijden langs de rijbaan, mits dit mogelijk is zonder schade aan te brengen aan boomwortels. Hiermee wordt het uitrijden van de bermen tegengegaan. 

Houtweg - deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg - met gekozen stenen 
Foto: Houtweg (deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg) met gekozen stenen

Riolering

 • Het vuilwaterriool wordt vervangen.
 • Daarnaast leggen we een apart regenwaterriool aan voor het regenwater dat op straat valt. Via putten in de bestrating loopt het regenwater hier naartoe. Het regenwaterriool is een horizontale buis met kleine openingen in de wand van die buis. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit is weer positief voor bomen en ander groen.

Laren Regenklaar

Om wateroverlast bij hevige regen in de toekomst te voorkomen, maakt de gemeente Laren Regenklaar. Dat betekent concreet dat er minder regenwater in het riool terecht moet komen. In uw buurt doen we dat door:

 • aanleg van voornoemd apart regenwaterriool.
 • regenwater van woningen anders af te voeren: regenwater dat op daken van woningen valt, stroomt meestal via een of meer regenpijpen naar de rioolleiding die van elk perceel naar het riool onder de straat loopt. We willen graag naar een situatie toe waarin dit regenwater op een andere manier wordt afgevoerd. Het team van Laren Regenklaar neemt hierover binnenkort apart contact met u op.

Verlichting

 • In Laren wordt de huidige straatverlichting vervangen door LED-verlichting. Hier is een apart project voor opgestart en daarvoor komen wij later nog apart bij u langs. De lantaarnpalen worden dan ook niet in de herinrichting meegenomen.

Inritten

 • In de huidige inritten zijn verschillende materialen gebruikt. Hier willen we meer uniformiteit in aanbrengen. Alle nieuwe inritten worden daarom uitgevoerd in gebakken stenen met dezelfde kleuren als in de rijbaan. 
 • Eventueel eigen gebruikte stenen op openbare grond worden in overleg met u verwijderd en op een door u aan te wijzen locatie in uw tuin opgeslagen.

Bomen

 • 9 bomen die van matige kwaliteit zijn en/of door scheefstand problemen opleveren voor het verkeer worden gekapt. Wij baseren deze keuze op een bomenonderzoek dat wij hebben laten verrichten door BSI Bomenservice uit Baarn. 
 • Bewoners hebben in 2020 verzocht nog 13 extra bomen te kappen.
 • In totaal worden 22 bomen gekapt en daarvoor in de plaats komen 28 nieuwe bomen terug. De nieuw te planten boomsoorten staan vermeld op tekening.

Verkeersdrempels 

 • In 2016/2017 heeft u verzocht om de verkeersdrempel nabij huisnummer 26 te laten vervallen. Deze suggestie is overgenomen op de ontwerptekening.
 • In 2016/2017 werd de rijdsnelheid op de Houtweg van met name (brom)fietsers ter plaatse van de Esseboom, ondanks de aanwezigheid van de verkeersdrempel, als hoog ervaren. Bij aanleg van de nieuwe drempel zal daarom vanuit alle richtingen een drempeltalud van de juiste hoogte worden toegepast.

Afstemming met renovatie fietstunnel Rijksweg West

 • Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een lekkage in de tunnel hersteld.
 • De fietstunnel wordt nog gerenoveerd.

 

Bekijk de pdf met ontwerp ingetekend op luchtfoto (pdf, 8,02 MB).