Herinrichting Hoefloo

Rijbaan

 • We vervangen het asfalt door gebakken klinkers, vergelijkbaar als aangelegd in bijvoorbeeld de Houtweg (deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg). De breedte van de weg blijft hetzelfde. 
 • Grasbetonstenen worden aangebracht aan weerszijden langs de rijbaan, mits dit mogelijk is zonder schade aan te brengen aan boomwortels. Hiermee wordt het uitrijden van de bermen tegengegaan. 

Houtweg - deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg - met gekozen stenen 
Foto: Houtweg (deel tussen Van Wulfenlaan en Hilversumseweg) met gekozen stenen

Riolering

 • Het vuilwaterriool wordt vervangen.
 • Daarnaast leggen we een apart regenwaterriool aan voor het regenwater dat op straat valt. Via putten in de bestrating loopt het regenwater hier naartoe. Het regenwaterriool is een horizontale buis met kleine openingen in de wand van die buis. Via deze openingen sijpelt het regenwater langzaam in de omliggende bodem, die hierdoor minder snel uitdroogt. Dit is weer positief voor bomen en ander groen.

Laren Regenklaar

Om wateroverlast bij hevige regen in de toekomst te voorkomen, maakt de gemeente Laren Regenklaar. Dat betekent concreet dat er minder regenwater in het riool terecht moet komen. In uw buurt doen we dat door:

 • aanleg van een apart regenwaterriool, zoals hierboven beschreven.
 • regenwater van woningen anders af te voeren: regenwater dat op daken van woningen valt, stroomt meestal via een of meer regenpijpen naar de rioolleiding die van elk perceel naar het riool onder de straat loopt. We willen graag naar een situatie toe waarin dit regenwater op een andere manier wordt afgevoerd. Het team van Laren Regenklaar neemt hierover binnenkort apart contact met u op.

Verlichting

 • In Laren wordt de huidige straatverlichting vervangen door LED-verlichting. Hier is een apart project voor opgestart en daarvoor komen wij later nog apart bij u langs. De lantaarnpalen worden dan ook niet in de herinrichting meegenomen.

Inritten

 • In de huidige inritten zijn verschillende materialen gebruikt. Hier willen we meer uniformiteit in aanbrengen. Alle nieuwe inritten worden daarom uitgevoerd in gebakken stenen met dezelfde kleuren als in de rijbaan. 
 • Eventueel eigen gebruikte stenen op openbare grond worden in overleg met u verwijderd en op een door u aan te wijzen locatie in uw tuin opgeslagen.

Voetpaden

 • In 2016/2017 heeft een bewoner de voorkeur aangegeven voor de aanleg van voetpaden. Op de ontwerptekening zijn voetpaden vooralsnog niet verwerkt. Als uit uw reacties blijkt dat er breed draagvlak voor de aanleg van voetpaden is dan is dat zeker bespreekbaar. Onze voorkeur gaat in dat geval uit naar voetpaden tussen de bomenrij en de erfgrens.

Haaksparkeervakken

 • In 2017 hebben wij aangegeven dat de enkele haaksparkeervakken aan de zijde van de Hilversumseweg niet passen bij het karakter van de straat. Een bewoner vond het destijds jammer dat de parkeervakken zouden verdwijnen. Een andere bewoner was van mening dat overal langsparkeervakken aangelegd konden worden. Op de ontwerptekening zijn vooralsnog geen parkeervakken ingetekend, omdat dit ten koste gaat van het karakter van de straat.

Bocht met de Hilversumseweg

 • In 2016/2017 hebben enkele bewoners aangegeven dat deze bocht lastig is te nemen. Zij gaven aan gedeeltelijk op de verkeerde weghelft uit te komen als ze vanuit het Hoefloo richting Hilversum rijden. In de nieuwe situatie gaan we uit van het verbreden van de inrit. Toch blijft het van belang dat de bocht ruim wordt genomen. U komt dan met de neus van de auto al in de goede richting bij het bereiken van de Hilversumseweg.

Bomen

 • In 2016/2017 werd door u op prijs gesteld dat de bomenrijen gehandhaafd blijven. Dit houdt in dat de bomenrij NIET uitgedund wordt door bomen om en om te kappen. 
 • Een bewoner was van mening dat de enige te kappen boom nog van voldoende kwaliteit is en dat een ander exemplaar juist slecht is. Hier hebben wij nogmaals naar gekeken en de oorspronkelijke beoordeling is juist. 
 • Een bewoner had gevraagd om de gaten in de bomenrijen op te vullen. Naast de boom die ter hoogte van huisnummer 5 wordt vervangen, worden daarom 3 extra bomen aangeplant.

Bankje nabij Rijksweg West

 • Dit bankje (en de directe omgeving) werd al in 2016/2017 als wat verpauperd ervaren. Er komt een nieuw bankje. 
 • Ook wordt de ondergrond voorzien van bestrating en wordt een nieuwe prullenbak geplaatst.

Kwaliteit huidige verkeersdrempels

 • In 2016/2017 heeft een bewoner aangegeven dat de verkeersdrempels niet prettig overrijdbaar zijn. Bij de aanleg van de nieuwe drempels krijgen deze weer de normale standaard hoogte volgens de landelijke richtlijnen. 

 

Bekijk de pdf met ontwerp ingetekend op luchtfoto (pdf, 5,01 MB).