Herinrichting De Brink

De Brink in Laren krijgt een opknapbeurt en wordt opnieuw ingericht. In afgelopen jaren is de Brink wat rommelig geworden. De gemeente streeft naar een goed onderhouden park met verschillende (recreatieve) functies. Het doel is dat de Brink weer hét middelpunt van Laren wordt.

Bewonersavond

De gemeente organiseert op 22 mei 2019 vanaf 19.00 uur een bewonersavond in het Brinkhuis. De gemeente presenteert dan uitgangpunten zodat duidelijk is welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Bewoners en ondernemers zijn van harte welkom om hierover hun ideeën en suggesties kenbaar te maken. De input van de bewonersavond vormt mede de basis voor de nader uit te werken inrichtingsschetsen voor de Brink. Aanmelden kan via e-mail: ruimte@belcombinatie.nl.

Achtergrond

In het verleden (2017) is er een plan opgesteld voor het hele centrum van Laren door een werkgroep van inwoners, wethouders en ambtelijke ondersteuning. Dit Plan voor centrum Laren (pdf 1 MB) is vastgesteld door de gemeenteraad. De aandachtspunten uit dit plan worden meegenomen in de uiteindelijke inrichtingsschetsen. Vanuit inwoners is er in 2015 een burgerinitiatief (pfd 1 MB) opgesteld voor de Brink. Ook deze ideeën worden meegenomen.

In 2018 is gestart aan het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Laren. In het bestemmingsplan wordt vastgesteld welke bestemming (wonen, winkel, horeca, etcetera) een gebied of perceel heeft. Lees meer over de voortgang op Bestemmingsplan Centrum Laren 2018.