Herinrichting De Brink

De Brink in Laren krijgt een opknapbeurt en wordt opnieuw ingericht. In afgelopen jaren is de Brink wat rommelig geworden. De gemeente streeft naar een goed onderhouden park met verschillende (recreatieve) functies. Het doel is dat de Brink weer hét middelpunt van Laren wordt.

Bewonersavonden

De gemeente organiseerde op 22 mei 2019 een bewonersavond in het Brinkhuis over de inrichting van de Brink. Hier werden de uitgangspunten voor de inrichting gepresenteerd. In de presentatie van ontwerpbureau BDP werden mogelijk denkrichtingen gepresenteerd. Bewoners en ondernemers hebben hierover hun ideeën en suggesties kenbaar kunnen maken. De input van de bewonersavond vormt mede de basis voor de nader uit te werken inrichtingsschetsen voor de Brink. Na de zomer zal er een tweede bewonersavond worden georganiseerd. Deze zal in het teken staan van de inrichtingsschetsen. Vervolgens zal er een schetsontwerp worden uitgewerkt.

Indien u de bewonersavond van 22 mei heeft gemist is er de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te geven middels het reactieformulier. Deze kunt u per post opsturen naar de Gemeente Laren, t.a.v. afd Ruimtelijke Ordening, Antwoordnummer 537, 1250 VB, Laren.

 

Achtergrond

In het verleden (2017) is er een plan opgesteld voor het hele centrum van Laren door een werkgroep van inwoners, wethouders en ambtelijke ondersteuning. Dit Plan voor centrum Laren (pdf 1 MB) is vastgesteld door de gemeenteraad. De aandachtspunten uit dit plan worden meegenomen in de uiteindelijke inrichtingsschetsen. Vanuit inwoners is er in 2015 een burgerinitiatief (pfd 1 MB) opgesteld voor de Brink. Ook deze ideeën worden meegenomen.

In 2018 is gestart aan het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Laren. In het bestemmingsplan wordt vastgesteld welke bestemming (wonen, winkel, horeca, etcetera) een gebied of perceel heeft. Lees meer over de voortgang op Bestemmingsplan Centrum Laren 2018.