Laren heeft een nieuw Groenbeleidsplan

Het openbaar groen is het visitekaartje van ons dorp. Daar willen we vandaag en in de toekomst van genieten. Hoe zorgen we ervoor dat dit groen aantrekkelijk, veilig en toegankelijk is en blijft? Hoe geven we natuur en biodiversiteit een goede plek? En hoe werken we daarbij samen met inwoners? Dit en meer vindt u terug in het nieuwe Groenbeleidsplan. Inwoners konden hier vooraf hun mening over geven. De reacties zijn gebruikt bij het opstellen van het nieuwe plan.

Waarom een nieuw plan?

Een Groenbeleidsplan wordt ongeveer elke 10 jaar vernieuwd. De aflopen 10 jaar waren er veel ontwikkelingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en wetgeving. Daarom hebben we nu een plan gemaakt waarin we ook rekening houden met onder meer de biodiversiteit, klimaatverandering en het betrekken van inwoners bij het groen(beheer). In het Groenbeleidsplan zijn ook maatregelen en projecten benoemd om doelen te bereiken. Deze voeren we de komende 5 jaar een voor een uit. 

Hoe konden inwoners meedenken?

We vinden het belangrijk dat het plan aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Daarom konden inwoners via een enquête vooraf hun mening geven over het groen in de gemeente. Daarnaast hebben we een aantal partijen gevraagd om mee te denken, zoals de plaatselijke natuurvereniging. Heeft u ook meegedacht? Hartelijk dank daarvoor. Zo kunnen we samen de kwaliteit van het groen in Laren behouden en verbeteren. 

Hoe gaat het verder?

Het plan is door de gemeenteraad vastgesteld. We starten met het uitvoeren van de eerste projecten. Sommige projecten kunnen al op korte termijn starten. Andere projecten moeten we eerst beter beschrijven: wat willen we precies voor elkaar krijgen en hoe pakken we dat aan? Daar betrekken we graag (weer) onze inwoners en andere partijen bij. Daarover hoort u later meer. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving en het groen in het algemeen. 

Groenbeleidsplan Laren

Groenstructuurkaart