Vernieuwen evenementenbeleid

In Laren kennen we veel evenementen. Deze dragen bij aan de levendigheid van onze gemeente. In het evenementenbeleid leggen we vast wat er kan én wat er niet kan. We willen organisatoren de ruimte geven, maar ook zorgen voor veilige en plezierige evenementen. Momenteel vernieuwen we ons evenementenbeleid.

Om te horen hoe bewoners en bezoekers van evenementen denken over de Larense evenementen, hebben we in het voorjaar van 2023 een online vragenlijst uitgezet. In december 2023 voeren we gesprekken met ondernemers en organisatoren van evenementen en met omwonenden van evenementenlocaties. De resultaten van beide rondes nemen we mee in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente. 

Omgevingsdialogen

In december 2023 organiseren we  twee omgevingsdialogen. Daarbij maken we een onderverdeling tussen evenementen die plaatsvinden op Plein 1945 en op de Brinken. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zijn inmiddels verstuurd naar direct omwonenden, organisatoren van evenementen en enkele belangengroepen. 

Tijdens de omgevingsdialogen delen we de resultaten van de online vragenlijst. Die bieden aanknopingspunten voor het gesprek dat daarna volgt aan de hand van een aantal thema’s. Dit gesprek biedt alle aanwezigen de mogelijkheid om hun inzichten, suggesties, zorgen en kansen te delen. We vinden het namelijk belangrijk om de verschillende behoeftes van eenieder in beeld te krijgen zodat we goede afwegingen kunnen maken bij het vernieuwen van het beleid.

Na de omgevingsdialogen en het verdere beleidsproces volgt er een concept beleid wat aan het college en de raad wordt voorgelegd. Zij stellen het uiteindelijke beleid vast.
Kermis Laren (Cornelis Vreedenburgh)
Kemis Laren (Cornelis Vreedenburgh)