Bomen in Laren

Laren is een mooi groen dorp. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In Laren staan in totaal 6.650 bomen. Ieder jaar controleert de gemeente een kwart van deze bomen. Na vier jaar zijn dan alle bomen bekeken. Bomen die onveilig zijn, worden gekapt. Dat is de afgelopen vier jaar nog niet gebeurd. Daarom laat de gemeente dit voorjaar 59 zieke bomen weghalen.

Waarom is dit nodig?

Een boom kappen we niet zomaar. Daar moet een goede reden voor zijn. We wegen altijd de waarde van de boom af tegen de redenen om een boom te kappen. Hoe we dit doen is vastgelegd in het ´Beleidsplan kapaanvragen Laren´. In dit geval is het zo dat de te kappen bomen ongezond, ziek of zwak zijn (bijvoorbeeld omdat ze besmet zijn met de essentaksterfte). Omdat deze bomen allemaal in straten staan, is het niet veilig om ze te laten staan.

Waarom is dit niet al eerder gedaan?

Sinds 2020 werkt de gemeente met een nieuw systeem. Bij de overgang naar dit nieuwe systeem zijn wel alle bomen goed in beeld gebracht, maar is helaas niet al het onderhoud uitgevoerd. Daarom is het nodig om deze achterstand in te halen.

Hoe kan ik zien om welke bomen dit gaat?

Als er plannen zijn met een boom, dan verft de gemeente gekleurde stip(pen) op de stam.

Als ik nu een boom zie met gekleurde stippen, ben ik dan nog wel veilig?

De bomen die écht heel ziek waren, zijn in de afgelopen vier jaar wel direct verwijderd. Dat is gedaan onder de noemer ‘noodkap’. De overige ongezonde bomen kappen we na het doorlopen van een reguliere kapvergunningsprocedure.

Het is nu broedseizoen. Mag je dan wel bomen kappen?

Ja, dat mag. Voordat we een boom weghalen, bekijken we goed of er geen dieren zoals vogels in nestelen. Mocht dat wel zo zijn, dan laten we de boom nog even staan.

Komen er weer nieuwe bomen terug?

Ja, we planten in het najaar weer nieuwe bomen terug. In principe doen we dat op dezelfde plek. Over de precieze invulling van de herplant informeren we op een later moment.

Kan ik bezwaar maken?

Voor het kappen van de bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. De aanvraag vindt u in de week van maandag 17 april op www.overheid.nl.

Tekeningen

Bekijk hieronder de tekening. De aantallen zijn als volgt:

  • 11 stuks noodkap
  • 16 stuks kapvergunning vrij
  • 32 stuks kapvergunning verplicht

Totaal 59 stuks.

Tekening zieke en slechte bomen Laren 2023 (pdf, 2,7 MB)