Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

De gemeente Laren streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

Wat verandert er?

De meeste onderhoudswerkzaamheden worden niet meer met een vaste regelmaat uitgevoerd. In plaats daarvan wordt het onderhoud afgestemd op de feitelijk zichtbare situatie buiten: de beeldkwaliteit.

De gemeente heeft kwaliteitsniveaus vastgesteld, waar het straatbeeld aan moet voldoen. Dit betreft niet alleen het groen, maar ook de straten, stoepen en fietspaden en het straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes etc.). Zo wordt vooraf bijvoorbeeld afgesproken hoe hoog het gras mag staan of hoeveel blad en zwerfvuil er mag liggen op straat. Het gaat om het uiteindelijke zichtbare resultaat: het straatbeeld.

Laren is hiervoor in verschillende gebieden verdeeld, zoals woonwijken, het centrum en toegangswegen. Voor deze gebieden gelden verschillende beeldkwaliteitsniveaus. Voor het centrum geldt bijvoorbeeld het hoogste kwaliteitsniveau. Voor de overige gebieden geldt een net iets lager kwaliteitsniveau. Dit houdt in dat het schoon, heel en veilig is.

Het beheer van de buitenruimte wordt verder integraal aangepakt. De verschillende werkzaamheden, onder andere aan het groen, bomen, bestrating, bankjes en prullenbakken, worden op elkaar afgestemd uitgevoerd. Daardoor sluiten ze beter op elkaar aan.

Hagen, weergegeven in een tabel met verschillende niveaus van onderhoud
Afbeelding: Voorbeeld verschillende niveaus beeldkwaliteit

Nieuwe gezichten

Bij de uitvoering van het werk zijn minder partijen betrokken dan voorheen. De Buitendienst van de BEL Combinatie voert de werkzaamheden in het centrum uit. Alle andere gebieden worden onderhouden door de nieuwe aannemer voor de openbare ruimte: SIGHT Landscaping. SIGHT biedt onder andere 5 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een prettige en veilige werkomgeving (detachering vanuit de Tomingroep). U zult dus diverse nieuwe gezichten op straat zien. De grote snoeiwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden, staan los van dit nieuwe contract.

Groepsfoto met medewerkers van de Buitendienst en van aannemer Sight

Waarom

Tot voor kort werd het onderhoud van de openbare ruimte helemaal op ‘frequentie’ uitgevoerd. De gemeente bepaalde vooraf hoeveel rondes de aannemers moesten uitvoeren. De kwaliteit van de openbare ruimte (het straatbeeld) kon daardoor sterk wisselen per wijk en seizoen. Bij meer beeldgericht onderhoud wordt het hele jaar door een meer gelijkmatige kwaliteit gerealiseerd. Veel werkzaamheden zijn nu samengevoegd bij 1 aannemer. Waardoor de activiteiten elkaar niet meer in de weg zullen zitten. Op deze manier verwacht de gemeente effectiever en efficiënter te kunnen werken. En de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen verhogen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe manier van onderhoud? Of heeft u een idee om de openbare ruimte in uw buurt te verbeteren, maar u weet niet hoe u dat het beste kunt aanpakken?
Stuurt u dan een e-mail naar: omgevingsmanager@sightlandscaping.nl

Melding doen

Is er iets kapot bij u in de buurt? Of is er sprake van overhangend groen? Meld het ons via: Meldpunt Openbare Ruimte