Actualisatie komgrenzen

De gemeente kan verschillende komgrenzen vaststellen. Deze zijn onder andere van belang voor de maximum snelheid gekoppeld aan de bebouwde kom en voor het beoordelen van kapaanvragen. De huidige komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming zijn verouderd. Daarom is actualisatie noodzakelijk.

De ontwerpkaarten hebben 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties op gekomen. De raad wordt nu gevraagd de kaarten vast te stellen. De vergaderdata en vergaderstukken van de raad vindt u hier

Komgrens Wegenverkeerswet

Door het vaststellen van de komgrens Wegenverkeerswet kan de gemeente bepalen welke snelheid van toepassing is binnen de gemeente en handhaven op basis van de APV. De voorgestelde komgrens Wegenverkeerswet sluit aan bij de huidige situatie (bebouwde kom borden) en houdt rekening met geplande gebiedsontwikkelingen.

Komgrens Wet natuurbescherming

Door het vaststellen van de komgrens Wet natuurbescherming wordt bepaald wie bevoegd gezag is voor het beoordelen van een Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (kapvergunning). In het algemeen is de provincie bevoegd gezag buiten de komgrens en de gemeente binnen de komgrens. Via de APV kan daar een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld voor bomen in een tuin bij een boerderij.

Komgrenzen wegenverkeerswet (pdf, 2,5 MB)
Komgrenzen Wet natuurbescherming (pdf, 2,5 MB)
Digitale kaart  (u moet inzoomen om de komgrenzen te kunnen zien)
Bekendmaking