Aanpak Sint Janstraat

Het afgelopen jaar ontving de gemeente Laren verschillende meldingen over het ‘smalle gedeelte’ van de Sint Janstraat. Het ging vooral over het weggedeelte vanaf de Zijtak tot het Zevenend. De meldingen en signalen gingen over het rij- en parkeergedrag, het zicht en de doorgang in de straat.

De gemeente heeft daarom samen met aanwonenden naar de ervaren knelpunten gekeken en gezocht naar eventuele maatregelen. Alle aanwonenden zijn hierover in maart 2022 geïnformeerd. Aanwonenden konden toen hun input leveren en/of deelnemen aan een participatiegroep.

Hoe ziet het proces eruit?

Stap 1 – Inventarisatie knel- en verbeterpunten (april 2022)
Tijdens de eerste stap kregen we met elkaar meer inzicht in ervaringen en verbeterpunten die aanwonenden zien voor de Sint Janstraat. Ook is besproken welke zaken als positief werden ervaren. Alle input is opgenomen in een memo, beschikbaar op deze site.

Stap 2 – Participatiegroep, startbijeenkomst (mei 2022)
In de tweede stap is gestart, op basis van aanmeldingen, met een participatiegroep. Deelnemers (aanwonenden) konden actief meedenken en adviseren. De wethouder Verkeer en een verkeerskundige bespraken met de participatiegroep de resultaten van de inventarisatie en blikten vooruit op mogelijke verbeterpunten en verkeersmaatregelen. Het verslag hiervan is beschikbaar op deze site.

Stap 3 – Participatiegroep, schouw en schetsontwerp (augustus 2022)
In de zomerperiode is een schetsontwerp ontwikkeld met mogelijke verkeersmaatregelen. Bij de schouw op locatie zijn de mogelijke verkeersmaatregelen besproken en werd gekeken naar de effectiviteit, nut & noodzaak. Zo hopen we gezamenlijk tot een afgewogen voorstel voor maatregelen te komen. Hiervan is een verslag gemaakt en geplaatst op deze site.

Naar aanleiding van de bijeenkomst is in september 2022 het schetsontwerp aangevuld/aangepast tot een concept verkeersontwerp.

Stap 4 – Inspraak concept verkeersontwerp (september/oktober 2022)
Het concept verkeersontwerp is gepubliceerd op deze site. Alle aanwonenden hebben hierover een brief ontvangen en kunnen reageren of vragen stellen aan de adviseur verkeer R. van Aken, bereikbaar via e-mail naar r.vanaken@belcombinatie.nl of telefonisch via 14 035.

Stap 5 – Participatiegroep, definitief verkeersontwerp (oktober 2022)
De binnengekomen reacties / vragen worden met de participatiegroep besproken. Samen met de wethouder Verkeer wordt besloten welke onderdelen wel / niet opgenomen worden in het definitieve verkeersontwerp.

Stap 6 – Uitvoering van de (verkeers)maatregelen (november/december 2022)
Na de besluitvorming gaan we over tot de uitvoering. We hopen het nog dit jaar uit te kunnen voeren. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de beschikbaarheid van aannemers, (weers)omstandigheden, levertijden en eventueel het plantseizoen van 'groen'.

Documenten