Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Omgevingswet

  Naar verwachting wordt 1 januari 2023 de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving in 1 wet.

 • Groenplan Laren

  Denkt u mee over een nieuw Groenplan? Als gemeente zijn we gestart met het opstellen van een nieuw Groenplan. In dit plan staat hoe we met ons groen willen omgaan. Wilt u hierover meedenken? Dat kan!

 • Woningbouw Ligweide

  In 2019 heeft de gemeenteraad de nota 'Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling' vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen gebouwd kunnen worden. Hierin is ook de locatie Ligweide opgenomen. Deze locatie ligt ten oosten van het zwembad De Biezem en betreft de voormalige ligweide die bij dit zwembad hoorde.

 • Woningbouw Harmen Vosweg

  Op de locatie Harmen Vosweg 2 en 4 staan 2 sociale huurwoningen. Deze woningen maken deel uit van een driehoek die ligt tussen de Harmen Vosweg en 2e Ruiterweg, nabij de Lingenskamp. Deze driehoek wordt naast woningen en de daarbij behorende tuinen, gebruikt als dierenweide en speel- en voetbalveld.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Laren streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeente Laren zijn 3 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Het is een initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Herinrichting Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg

  Het riool van de wegen Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg is in slechte staat en wordt vervangen. Onderdeel van de reconstructie is een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Dat gaat over de weg, de parkeervakken en de groenvoorzieningen.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Crailo

  Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

 • Laren Regenklaar

  20 september 2021

  Het regent steeds vaker heel hard. Extreme regenbuien geven grote druk op riool. Riool is om afvalwater af te voeren, niet voor de afvoer van schoon regenwater. De gemeente werkt eraan om zo min mogelijk regenwater in het riool op te vangen. Daar is ook hulp van woningeigenaren voor nodig. Er is een aparte website waar veel informatie te vinden is over projecten die nu in uitvoering zijn.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.