Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Aanpak Sint Janstraat

  Het afgelopen jaar ontving de gemeente Laren verschillende meldingen over het ‘smalle gedeelte’ van de Sint Janstraat. Het ging vooral over het weggedeelte vanaf de Zijtak tot het Zevenend. De meldingen en signalen gingen over het rij- en parkeergedrag, het zicht en de doorgang in de straat.

 • Omgevingswet

  Naar verwachting wordt 1 juli 2023 de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving in 1 wet.

 • Groenplan Laren

  Denkt u mee over een nieuw Groenplan? Als gemeente zijn we gestart met het opstellen van een nieuw Groenplan. In dit plan staat hoe we met ons groen willen omgaan. Wilt u hierover meedenken? Dat kan!

 • Woningbouw Ligweide

  In 2019 heeft de gemeenteraad de nota 'Woningbouwnota Laren, Behoud door Ontwikkeling' vastgesteld. In deze nota zijn locaties benoemd waar in Laren nog woningen gebouwd kunnen worden. Hierin is ook de locatie Ligweide opgenomen. Deze locatie ligt ten oosten van het zwembad De Biezem en betreft de voormalige ligweide die bij dit zwembad hoorde.

 • Herinrichting Hoefloo, Houtweg en Stationsweg

  De gemeente Laren gaat de straten Hoefloo, Houtweg en Stationsweg herinrichten en regenklaar maken. Het doel van de herinrichting is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw straat te realiseren, zodat deze aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij de bestaande problematiek wordt aangepakt.

 • Woningbouw Harmen Vosweg

  Op de locatie Harmen Vosweg 2 en 4 staan 2 sociale huurwoningen. Deze woningen maken deel uit van een driehoek die ligt tussen de Harmen Vosweg en 2e Ruiterweg, nabij de Lingenskamp. Deze driehoek wordt naast woningen en de daarbij behorende tuinen, gebruikt als dierenweide en speel- en voetbalveld.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Laren streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeente Laren zijn 3 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Het is een initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Crailo

  Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

 • Laren Regenklaar

  14 september 2022

  Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Hierbij valt er een enorme hoeveelheid regen in korte tijd. Het riool van Laren kan al dat water niet verwerken. Daarom maken we Laren regenklaar.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.