Onderwijs en sport

Laren heeft 5 basisscholen en 2 middelbare scholen. Om te sporten zijn er vele voorzieningen, waaronder een tophockeyvereniging, voetbal, tennis en een zwembad.

 • Scholen

  In Laren zijn 5 basisscholen, waarvan 1 particulier. Daarnaast zijn er 2 middelbare scholen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de scholen.

 • Kinderopvang

  Zoekt u een kinderdagverblijf? Kijk dan eerst in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier staan alle geregistreerde kinderdagverblijven, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De GGD controleert minimaal 1 keer per jaar elke voorziening voor kinderopvang uit het register of het voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. De controleverslagen zijn openbaar en kunt u vinden in het genoemde register. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld om het onderwijs voor alle leerlingen toegankelijk te houden. Het vervoer van een leerling van en naar school is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder, verzorger of voogd. In sommige gevallen kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden door leerlingenvervoer toe te kennen. Dat betekent dat de gemeente noodzakelijke vervoerskosten van en naar de school kan vergoeden. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie.

 • Sportaccommodaties

  Laren heeft verschillende sportparken, - centra, -verenigingen en -accommodaties. Op deze pagina vindt u een overzicht.

 • BEL Sportief en Gezond

  Gemeente Laren vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen en zet daarom onder andere de beweegcoach in. Informatie over welke activiteiten de beweegcoach aanbiedt en waar u kunt sporten vindt u op de website BEL Sportief en Gezond.

 • Ondersteuning om te sporten

  Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet meedoen aan sporten, uitjes met school of meedoen met andere kinderen. De gemeente wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen in hun omgeving. Via verschillende regelingen en fondsen proberen we dat mogelijk te maken. Op deze pagina vindt u de ondersteuningsmogelijkheden.