Verhuizen en immigreren

Verhuist u naar of binnen de gemeente Laren? Of wilt u zich vanuit het buitenland in Laren vestigen? Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door.

  • Verhuizen

    Verhuist u naar of binnen Laren? Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan vanaf 4 weken voor de dag van de adreswijziging tot maximaal de 5e dag na de adreswijziging. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen.

  • Vanuit buitenland naar Laren verhuizen (immigreren)

    U wilt zich vanuit het buitenland in Laren vestigen. Verblijft u hier langer dan 4 maanden? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan (hervestiging).