Attestatie de Vita / Bewijs van in Leven zijn

Een Attestatie de Vita is een schriftelijk bewijs van in leven zijn. Deze is in meerdere talen, waardoor deze is te gebruiken in het buitenland. Dit document dient u in persoon aan te vragen. Een Bewijs van in Leven zijn is een schriftelijk bewijs waarin wordt aangetoond dat u actueel in de BRP (Basis Registratie Personen) staat ingeschreven en daaruit kan worden afgeleid dat u in leven bent. Dit document kunt u online of in persoon aanvragen.

Attestatie de Vita

Een Attestatie de Vita is een schriftelijk bewijs van in leven zijn. Deze is in meerdere talen, waardoor deze is te gebruiken in het buitenland. Dit bewijs heeft u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

  • Deze moet u in persoon bij het gemeentehuis aanvragen. Dit gebeurt op afspraak. Het maken van een afspraak kan digitaal of telefonisch via 14 035.
  • Geldigheid hiervan is max. 6 maanden.
  • Kosten € 16,60, wanneer u aan kunt tonen dat het t.b.v. pensioen is, worden er geen kosten gerekend. 

Nederlanders in het buitenland
Wanneer u als Nederlander een verklaring (bewijs) van in leven wilt aanvragen en woonachtig bent in het buitenland en dus niet staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, dan kunt u deze aanvragen bij het Nederlandse consulaat in het betreffende land. 

Bewijs van in Leven zijn

Een Bewijs van in Leven zijn is een schriftelijk bewijs waarin wordt aangetoond dat u actueel in de BRP (Basis registratie Personen) staat ingeschreven en daaruit kan worden afgeleid dat u in leven bent. Dit bewijs heeft u bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

  • Deze kunt in persoon aanvragen. Hiervoor kunt u digitaal of telefonisch via 14 035 een afspraak maken.
  • Óf direct via het digitaal loket, daarna wordt het uittreksel per post naar u toe gestuurd.
  • Geldigheid ligt tussen de 3 tot 6 maanden.
  • Kosten € 12,50. Wanneer u aan kunt tonen dat het t.b.v. pensioen is, worden er geen kosten gerekend. 

Nederlanders in het buitenland
Wanneer u als Nederlander een verklaring (bewijs) van in leven wilt aanvragen en woonachtig bent in het buitenland en dus niet staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, dan kunt u deze aanvragen bij het Nederlandse consulaat in het betreffende land.