Rijbewijs aanvragen

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u online via een RDW-fotograaf of bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen (zie punt 2. verlengen op afspraak)

Hoe vraagt u een rijbewijs aan?

Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? Dit kan zowel online via een RDW erkende fotograaf of op het gemeentehuis op afspraak.

Afspraak maken

1. Online aanvragen verlengen rijbewijs of extra categorie
Gemeente Laren hoort bij de gemeenten waar u dat nu ook online kan regelen.

Voordelen:

 • Eén keer naar het gemeentehuis i.p.v. 2 keer (alleen om uw rijbewijs op te halen)
 • Ophalen na 2 werkdagen (in plaats van 5 werkdagen)

Het online regelen doet u als volgt:

 1. Ga naar een RDW erkende fotograaf. De fotograaf stuurt uw foto en handtekening door naar de RDW.
 2. U ontvangt een bevestiging van de RDW dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen.
 3. U vraag uw rijbewijs via de RDW online aan en betaalt via iDEAL.
 4. Na 2 werkdagen kunt u het nieuwe rijbewijs afhalen en het oude inleveren.

Let op! U moet de fotograaf extra betalen voor de pasfoto en de handtekening.

Voorwaarden online verlengen:
U heeft een Nederlands rijbewijs

 • U staat ingeschreven in de gemeente Laren
 • U wilt uw rijbewijs verlengen of een extra categorie op uw rijbewijs
 • U heeft een geactiveerde DigiD-app met een eenmalige identiteitscheck (hiervoor heeft u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig.

Afhalen nieuw rijbewijs

 • Na 2 werkdagen kunt u vanaf 10:00 uur uw nieuwe rijbewijs zelf ophalen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken.
 • U moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen.

Meenemen

 • Uw oude rijbewijs

Zie ook de uitleg in het filmpje van de RDW
Meer informatie vindt u op de website van de RDW

2. Verlengen op afspraak
Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis:

 • Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs
 • Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs
 • Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen
 • Indien van toepassing: verblijfsdocument
 • Betaalmiddel.

Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houd in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U moet uw rijbewijs binnen 3 maanden ophalen.

Kosten

 • Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 48,10
 • Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 57,00
 • Eigen verklaring: € 41,50
 • Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10

Vermissing van uw rijbewijs

Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt op twee manieren aangifte van vermissing doen:

 1. Online verlies of diefstal registreren
  Vanaf 15 juli 2021 is het voor de burger mogelijk om zelf, 24 uur per dag, een verlies of diefstal melding te registreren van een Nederlands rijbewijs. De melding wordt online gedaan via www.rdw.nl en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd stuurt de RDW een schriftelijke bevestiging aan de burger. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft de burger een DigiD nodig. Met deze nieuwe dienst is de burger niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente en kan op elk moment de verlies of diefstal melding geregistreerd worden.
 2. Bij de gemeente hiervan aangifte doen
  U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14 035.

Rijbewijs met spoed aanvragen

Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 uur op halen. Hiervoor zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'.

Tractorrijbewijs per 1 juli 2015

Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs

Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent

Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen. U stuurt de verklaring op naar het CBR. Zij geeft u verdere instructies, bijvoorbeeld of u gekeurd moet worden door een specialist. Het CBR neemt een besluit over uw rijvaardigheid. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

Voordat u deze categorie kunt vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij neemt een besluit en deelt u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs

In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel.

Identiteitsfraude

Tips om identiteitsfraude te voorkomen.