Rijbewijs

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen.

Hoe vraagt u een rijbewijs aan?

Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis:

  • Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs

  • Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs

  • Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen

  • Indien van toepassing: verblijfsdocument

  • Betaalmiddel.

Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen.

Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente.

Kosten

Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 41,60
Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 57,00
Administratiekosten i.v.m. vermissing: € 25,35
Eigen verklaring: € 41,50
Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10

Vermissing van uw rijbewijs

Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt u bij de gemeente hiervan aangifte doen.

Rijbewijs met spoed aanvragen:

Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 uur op halen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'.

Tractorrijbewijs per 1 juli 2015

Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs

Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent

Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen of het formulier van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. U stuurt de verklaring op naar het CBR. Zij geeft u verdere instructies, bijvoorbeeld of u gekeurd moet worden door een specialist. Het CBR neemt een besluit over uw rijvaardigheid. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

Voordat u deze categorie kunt vernieuwen, moet u een gezondheidsverklaring invullen. U kunt de verklaring op de website van het CBR invullen  of het formulier van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij neemt een besluit en deelt u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd de gezondheidsverklaring invult. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs

In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel.

Identiteitsfraude

Tips om identiteitsfraude te voorkomen.

Online verlies of diefstal registreren.

Vanaf 15 juli 2021 is het voor burgers mogelijk om zelf, 24 uur per dag, een verlies of diefstal melding te registreren van een Nederland rijbewijs. De melding wordt online gedaan via www.rdw.nl en daardoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is gegistreerd stuurt de RDW een schriftelijke bevestiging aan de burger. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik heeft de burger een DigiD nodig.

Met deze nieuwe dienst is de burger niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente en kan op elk moment de verlies of diefstal melding geregistreerd worden.