Tweede paspoort

U kunt een tweede Nederlands paspoort aanvragen als u veel reist. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. De aanvraag doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een reisdocument blijft eigendom van de Staat. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Wanneer u uw paspoort  voor 15.00 uur met een spoedprocedure aanvraagt, kunt u het paspoort in principe de volgende werkdag in de loop van de ochtend afhalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. U moet uw paspoort persoonlijk afhalen. U heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen. Wanneer u dit niet doet, wordt het paspoort vernietigd (artikel 67, lid 1a PUN). U ontvangt de betaalde leges voor de aanvraag dan niet retour.

Hoe vraagt u een tweede paspoort aan?

Een aanvraag voor een tweede paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal of telefonisch via 14035.
U neemt voor de aanvraag het volgende mee:

  • Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de speciale eisen die de overheid aan de pasfoto stelt.

  • Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij uw aanvraag.

  • Uw eerste paspoort. Dit paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Bent u in het bezit van een identiteitskaart dan moet u deze ook bij de aanvraag meenemen.

  • U moet aantonen dat u in een reis, achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen natinaal pasporrt blijkt dat u eerder in een ander land bent geweest, zogenaamde conflicteerende landen. Ook kunt u een aanstraak op een tweede paspoort maken als u kunt tonen dat u regelmatif dringend moet reizen op een tijdstip dat uw nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiger bevindt.
    In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan u een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.

  • Betaalmiddel

Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen.

Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente.

Kosten

De kosten van een tweede paspoort zijn gelijk aan die van een eerste paspoort, namelijk € 83,80

Belangrijk

  • Het is ook mogelijk om een tweede zakenpaspoort aan te vragen.
  • Een tweede paspoort heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en is geldig voor alle landen.
  • Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal in dat geval het bezit van twee paspoorten vragen oproepen

Identiteitsfraude

Tips om identiteitsfraudete voorkomen.