Aangifte

Een overlijden geeft u door in de gemeente waar de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de uitvaartondernemer dit namens de nabestaanden. Bij overlijden in het buitenland geldt een andere aangifteprocedure.
 

Digitale aangifte (voor uitvaartondernemers)

U kunt aangifte van overlijden doen via het digitale loket
Wij hebben dan bepaalde gegevens van u nodig. Ook hebben we schriftelijke toestemming nodig om deze gegevens te gebruiken voor het verwerken van overlijdensaangiften. Heeft u deze gegevens nog niet bij ons aangeleverd? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14 035.

Wat u nodig heeft

 • eHerkenning
 • Een overlijdensverklaring van de arts of lijkschouwer (deze stuurt u digitaal naar ons tijdens het aangifteproces)
 • Een B-enveloppe met de doodsoorzaak verklaring (deze kunt u per post naar ons sturen. Als u meerdere aangiftes per week doet kunt u ze eenmaal per week versturen)
 • Indien van toepassing: overige documenten zoals een verzoek om uitstel van de uitvaart, een verklaring van de ter beschikkingstelling van het lichaam aan de wetenschap.

Als u digitaal aangifte van overlijden doet ontvangt u het verlof voor de begrafenis of crematie en het uittreksel van de overlijdensakte digitaal op het door u opgegeven e-mailadres. De originele documenten sturen wij u per post.

Aangifte tijdens feestdagen

Voor aangifte van overlijden (met spoed) tijdens de feestdagen zijn wij bereikbaar via e-mailadres: midoffice.burgerzaken@belcombinatie.nl

Aangifte aan de balie

 U kunt aangifte van overlijden persoonlijk doen aan de balie in het BEL-kantoor (Eemnes). Hiervoor maakt u eerst een afspraak

Meenemen 

 • Een overlijdensverklaring van de arts of lijkschouwer
 • Een B-enveloppe met de doodsoorzaak verklaring die u van de arts of lijkschouwer krijgt
 • Eventueel het trouw- of partnerschapsboekje
 • Een geldig legitimatiebewijs van de aangever (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)


Uitstel tot verlof tot begraven of cremeren

Volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Als deze termijn niet haalbaar is kunt u een verlof tot uitstel bij de gemeente aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.


Kosten

 • Wanneer u een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte wilt ontvangen kost dat € 16,60
 • Een verlof tot uitstel van begraven of cremeren kost € 12,50


Overlijden of begraven in het buitenland

Wanneer iemand in het buitenland overlijdt geldt een andere procedure. Bij het vervoer van een stoffelijk overschot van of naar het buitenland gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U moet een overlijdensakte tonen. Deze vraagt u aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden.
 • U heeft een laissez-passer (een vervoersbewijs voor een overledene) nodig. Voor vervoer binnen de Benelux heeft u alleen een verlof tot begraving of verbranding nodig. Zowel de laissez-passer als het verlof vraagt u aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden.
 • In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u in artikel 11 en 12 van het Besluit op de lijkbezorging.
 • U vervoert het lichaam in een waterdichte kist.

Overlijden tijdens zee-of luchtreis

Als iemand overlijdt tijdens een zee- of luchtreis is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken. Het (lucht)vaartuig moet dan wel geregistreerd staan in Nederland. De gezagvoerder stuurt de akte samen met een afschrift naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.