Partnerschapsregistratie

Wilt u uw geregistreerd partnerschap laten voltrekken, dan moet u contact opnemen met de gemeente waar het geregistreerd partnerschap voltrokken gaat worden. Voor het geregistreerd partnerschap moet een melding voorgenomen geregistreerd partnerschap worden ingevuld. Als u in onze gemeente een geregistreerd partnerschap wilt laten voltrekken, dan kunt u dit digitaal regelen (datum en tijd registratie, getuigen, de locatie en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht of de door u gevraagde opties beschikbaar zijn.

U stuurt de melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap naar de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap laat registreren. U hoeft voor het geregistreerd partnerschap niets meer in uw woongemeente te regelen. Denk wel aan het doorgeven van een eventuele aanpassing van het naamgebruik na de partnerschapsregistratie en een eventuele adreswijziging.

De melding voorgenomen geregistreerd partnerschap dient minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór het geregistreerd partnerschap bij de gemeente aanwezig te zijn. Bent u in het buitenland geboren, hebt u in het buitenland gewoond en of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u nog steeds documenten overleggen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling burgerzaken, telefoonnummer 14 035.

 

Getuigen

Voor het geregistreerd partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Getuigen verklaren met hun handtekening dat ze getuige zijn geweest van het sluiten van uw geregistreerd partnerschap. Zij zijn dus erg belangrijk in een ceremonie. Het is verstandig om over getuigen goed na te denken: vaak vindt men het een groot eer en blijk van waardering of bevestiging van goede vriendschap als ze uw getuige mogen zijn. Het wordt zo ook voor deze getuigen een speciale dag. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. Van de getuigen hebben wij kopieën van geldige legitimatiebewijzen nodig. Als u geen eigen getuigen hebt, kunt u de gemeente vragen getuigen ter beschikking te stellen.

 

Wat moet u doen?

 • Maak telefonisch via 14 035 een afspraak voor het reserveren van een datum voor het geregistreerd partnerschap.

 • Schiftelijk met het formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

 • Bent u in het buitenland geboren, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u in het buitenland gewoond, informeer dan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand welke documenten u nodig heeft.

 

Kosten geregistreerd partnerschap

 • Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis € 426,00

 • Van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur op een bijzondere locatie € 525,00

 •  In het gemeentehuis op andere dagen en tijdstippen in overleg met team burgerzaken € 587,50

 • Van maandag t/m vrijdag tussen 17.00 uur - 20.00 uur op een bijzondere locatie € 828,00

 • Op zaterdag tussen 09.00 uur - 20.00 uur op een bijzondere locatie € 828,00

 • Partnerschapsboekje bij gratis geregistreerd partnerschap of een duplicaat € 21,50

 • Getuigen van de gemeente bij geregistreerd partnerschap, per persoon € 72,00

 • Benoeming beëdigde partnerschapsambtenaar € 187,00

Gratis geregistreerd partnerschap in Blaricum en Eemnes kan op maandagen om 10.00 uur en in Laren op maandagen om 09.00 en 09.15 uur.

Let op: de bijzondere locaties brengen u kosten in rekening.

 

Ambtenaren geregistreerd partnerschap BEL-gemeenten

U kunt uw voorkeur aangeven voor een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (pdf, 453kb). De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand verzorgt de ceremonie die bij een geregistreerd partnerschap hoort. Ongeveer 2 weken voor de officiële datum maakt de ambtenaar een afspraak met u. Tijdens het gesprek bespreekt u uw persoonlijke wensen rondom de ceremonie. Bij een gratis geregistreerd partnerschap neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand van te voren geen contact met u op. Er wordt bij een gratis geregistreerd partnerschap geen toespraak gehouden. Er kan een ambtenaar benoemd worden voor één dag. Deze ambtenaar moet al wel beëdigd zijn als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente. Informeert u bij de ambtenaar burgerzaken naar de procedure hiervoor.

 

Locatie geregistreerd partnerschap

Voor het voltrekken van een geregistreerd partnerschap kunt u in de BEL-gemeenten kiezen uit verschillende locaties