Registratie levenloos geboren kind

Per 3 februari 2019 is het voor ouders mogelijk om hun levenloos geboren kindje te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook kunnen eerdere levenloos geboren kinderen geregistreerd worden. Met deze registratie wordt het kindje zichtbaar voor de ouder(s) via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast de ouder(s) heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Hoe het werkt

U kunt op afspraak een verzoek voor registratie bij ons indienen als u in de gemeente Laren woont. Elke ouder moet zelf een verzoek indienen. Voordat wij uw kindje kunnen registreren moet er een akte zijn opgemaakt door de gemeente waar uw kindje geboren is. Dit kan een 'akte levenloos geboren kind' zijn of een 'akte van geboorte (levenloos)'. Heeft u geen akte laten opmaken of weet u het niet zeker? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar uw kindje geboren is.

Meer informatie kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

Afspraak maken

U kunt uw afspraak telefonisch maken via 14 035

Meenemen

Wanneer u langskomt, neemt u het volgende mee:

  • Uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Een afschrift van de ‘akte van geboorte (levenloos)’ of de ‘akte levenloos geboren kind’. Dit geldt alleen als uw kindje in Nederland is geboren en u een afschrift heeft.

Kosten

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.