Woonvisie Laren

De gemeente stelt iedere 5 jaar een nieuwe Woonvisie op. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners.

Woonvisie 2023-2027

De gemeenten Laren en Blaricum zijn bezig met de voorbereiding van een gezamenlijke Woonvisie voor de periode 2023-2027. De afgelopen periode konden inwoners aangeven hoe ze aankijken tegen de toekomst van wonen in Laren en Blaricum en wat zij daarbij belangrijk vinden. Dat kon via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst op 26 januari. Ook was er een gesprek met partners van de gemeente zoals de woningcorporatie, ontwikkelaars, makelaars en zorginstellingen. Kijk hier voor een samenvatting van alle reacties.

Vervolg

Blaricum en Laren gebruiken de resultaten van de vragenlijst, de opbrengst van de inloopbijeenkomst en de resultaten van het gesprek met partners als bouwstenen voor de nieuwe Woonvisie. Dit is een gezamenlijk document dat voor de komende jaren beschrijft hoe de gemeenten omgaan met nieuwe en bestaande woningen. Daarbij kijken we ook naar specifieke groepen zoals jongeren en ouderen die behoefte hebben aan zorg. De conceptversie van de Woonvisie is in het voorjaar van 2023 klaar. Daarna wordt de Woonvisie aangeboden aan de gemeenteraden van Blaricum en Laren. 

Woonvisie 2017-2022

De huidige woonvisie kunt u hieronder downloaden: