Woonvisie Laren

De gemeente stelt iedere 5 jaar een nieuwe Woonvisie op. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners.

Woonvisie 2023-2027

De gemeenten Laren en Blaricum zijn bezig met de voorbereiding van een gezamenlijke Woon(zorg)visie voor de periode 2023-2027. Hiervoor horen we graag hoe inwoners aankijken tegen de toekomst van wonen in Laren en Blaricum en wat zij daarbij belangrijk vinden. 

Inwoners kunnen op 2 manieren meedenken en meepraten:

1.    Via de online vragenlijst: 

Tot en met 8 januari 2023 was het mogelijk om een online vragenlijst in te vullen.

2.    Tijdens bijeenkomst op 26 januari 2023

U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op donderdag 26 januari in de raadzaal van het gemeentehuis in Eemnes. U kunt tijdens de bijeenkomst aangeven hoe u aankijkt tegen de toekomst van wonen in Laren en Blaricum en wat u daarbij belangrijk vindt. Tussen 19.30 en 21.30 kunt u binnenlopen. Om 20.00 uur is er een korte centrale toelichting bijwonen.

Vervolg

Blaricum en Laren gebruiken de resultaten van de vragenlijst en de opbrengst van de inloopbijeenkomst als bouwstenen voor de nieuwe Woonvisie. Dit is een gezamenlijk document dat voor de komende jaren beschrijft hoe de gemeenten omgaan met nieuwe en bestaande woningen. Daarbij kijken we ook naar specifieke groepen zoals jongeren en ouderen die behoefte hebben aan zorg. De conceptversie van de Woonvisie is in het voorjaar van 2023 klaar. Daarna wordt de woon(zorg)visie aangeboden aan de gemeenteraden van Blaricum en Laren. 

Woonvisie 2017-2022

De huidige woonvisie kunt u hieronder downloaden: