Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente over bouwplannen, en beoordeelt elk bouwplan dat wordt ingediend. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Laren is ondergebracht bij Mooisticht.

Uw bouwplan

Als u een bouwplan heeft ingediend bij de gemeente, dan zorgt de gemeente ervoor dat uw plan wordt voorgelegd aan de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

Vergadering bijwonen

Wilt u een vergadering van de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bijwonen? Dat kan. U vindt de vergaderagenda’s op www.mooisticht.nl Of bel op werkdagen naar 14 035.