Voornemen tot overdracht gemeentegrond

De gemeente Laren is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 49 m2. De gemeente Laren is voornemens de gronden te verkopen aan de toekomstige bewoners van de woning aan ’t Tuintje 14 te Laren. Deze gronden zijn al meer dan 30 jaar in gebruik in door deze verkoop is de grond juridisch juist op naam gesteld.

De gemeente Laren vindt dat we hiervoor geen openbare en transparante verkoop-procedure hoeven te volgen. De gemeente stelt dat de toekomstige bewoners de enige gegadigde is omdat de grond alleen gebruikt mag worden t.b.v. de tuinuitbreiding. Het gaat om het volgende adres: 

  • ’t Tuintje 14 te Laren;
    Kadastraal bekend gemeente Laren, sectie G nummer 1710 (ged), groot Ca. 49 m2

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 17 april 2023 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Laren.
 
De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.