Regionale Energiestrategie (RES)

In de regio Gooi- en Vechtstreek werken allerlei partijen sinds 2017 samen aan de regionale energietransitie (RES). Denk aan overheden, energiecoöperaties, water- en elektriciteitsnetbeheerders, woningcorporaties. De samenwerking richt zich als eerst op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. En als tweede op de transitie naar een aardgasvrije regio met hernieuwbare energie.

Regio Gooi- en Vechtstreek werkt als deelregio binnen de regio Noord-Holland Zuid aan een Regionale Energie Strategie (RES), dat bijdraagt aan het Klimaatakkoord. Er zijn in Nederland 30 energieregio’s, die ieder een regionale energiestrategie (RES) opstellen. Uiteindelijk worden de Regionale Energie Strategieën van alle regio’s aangeleverd aan een landelijk programmabureau. Samen moeten die voldoende bijdragen aan het Klimaatakkoord. 

Werkatelier in Laren

Lokaal zijn er in de regio Gooi- en Vechtstreek werkateliers georganiseerd om informatie op te halen voor de RES. Daarmee willen we de bewoners betrekken bij de opgave. Ook in Laren, op 27 januari 2020, was er een werkatelier. Inwoners, raadsleden en ondernemers spraken met elkaar over de mogelijkheden om op grote schaal zonne- en windenergie op te wekken. De resultaten van de bijeenkomsten komen te staan in de Regionale Energiestrategie van energieregio Noord-Holland Zuid. 

Raadzaal van het Raadhuis in Laren met deelnemers aan het werkatelier

Verslagen en meer informatie

Bekijk de verslagen van de werkateliers en meer informatie over de Regionale Energiestrategie en het proces op de website van EnergieRegioNHZ  en klik op Gooi en Vechtstreek voor de specifieke stukken van deze regio. 

Inhoud werkatelier

De deelnemers aan het werkatelier spraken over 3 scenario's:

  • Iedereen doet mee
  • Stedelijk als ruggengraat
  • Nieuwe Energielandschap

De volgende vragen kwamen aan de orde: als u kiest voor zonnepanelen, waar wilt u die dan het liefst: langs een spoorlijn, op daken van bedrijven of op het water? Als er windmolens komen in onze regio, waar kunnen deze dan het beste staan: langs water, spoorlijnen of op bedrijventerreinen? En onder welke voorwaarden?
De deelnemers waren positief over het opwekken van energie met zonnepanelen. En dan liever in de bebouwde omgeving zoals op bedrijfsdaken, boven parkeerterreinen, langs (spoor)wegen en op geluidsschermen. Windturbines en zonnevelden werd als een minder goede mogelijkheid geacht, ook door de grote cultuurhistorische waarde en veel natuur in de regio.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van de input van de betrokken stakeholders  (onder andere woningcorporaties, energiecoöperaties, natuur en milieuorganisaties, netbeheerder, waterschap, bedrijvenkringen) en inwoners worden de scenario’s uitgewerkt in kansgebieden voor wind- en zon projecten.
Het Planbureau voor de Leefomgeving bekijkt alle RES conceptversies en berekent deze door. Na de zomer van 2020 gaan we samen met onder andere inwoners op zoek naar exacte locaties in de regio waar we op grote schaal zonne-energie en windenergie kunnen opwekken.

Rond januari/februari 2021 wordt een definitieve Regionale Energiestrategie, de RES 1.0, door de Raad vastgesteld. Vervolgens zal door het landelijke programmateam rond maart 2021 de definitieve RES 1.0 aan het rijk worden aangeboden. Na 2021 bekijken we de Regionale Energiestrategie elke 2 jaar opnieuw en passen we de strategie aan als dat nodig is.