Duurzaam Laren

Met elkaar maken we van Laren een duurzamere gemeente. Het Duurzaam Bouwloket alsook diverse financieringsmogelijkheden kunnen u helpen. Benieuwd naar de plannen? Bekijk dan eens het programma van de gemeente en de regio Gooi en Vechtstreek.

Laren aardgasvrij

De Transitievisie Warmte

De gemeenteraad heeft eind 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hiermee is een eerste stap gezet naar een aardgasvrij Laren. In de visie staat op hoofdlijnen beschreven hoe en wanneer de gemeente de overstap naar duurzame warmtevoorziening wil maken. En welke oplossingen daarbij voor de hand liggen.

Duurzaam Bouwloket voor praktische vragen

Laren is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. U kunt hier digitaal of telefonisch terecht voor kosteloos, onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning. Denk aan het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of het kopen van een warmtepomp. Het loket is goed bekend met de markt.

Stichting Hut van Mie ondersteunt bewoners

Hut van Mie is opgericht door een bewoner uit Blaricum en een bewoner uit Laren. De Hut van Mie gaat aan de slag in de dorpen om stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Een belangrijke activiteit van Hut van Mie is het ondersteunen van bewoners bij het besparen van energie. Kijk voor alle informatie op de website van de Hut van Mie

Financieringsmogelijkheden

Bent u benieuwd welke subsidies en financieringsregelingen er regionaal of landelijk zijn? Vul dan de Subsidiecheck in.

Gemeentelijk programma

Gemeentelijk programma duurzaamheid

De gemeente heeft het Programma Klimaat & Duurzaamheid 2023-2027 vastgesteld. De praktische uitwerking van het programma staat in het Uitvoeringsprogramma Klimaat en duurzaamheid 2023-2024 Laren
Het bevat ons beleid voor duurzame energie, klimaatbestendigheid, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het burgerpanel heeft hierin meegedacht. 

Regionaal programma

Algemeen

7 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de verduurzaming. Het betreffen Laren, Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren. Lees over de plannen in de flyer Energietransitie samen op pad.

Regionale Energiestrategie (RES)

In verband met het Klimaatakkoord moeten de regio’s in Nederland met plannen komen om bij te dragen aan de doelen om CO2 te reduceren. De regio Gooi en Vechtstreek is daarbij een deelregio van de regio Noord-Holland Zuid. Lees meer informatie over de Regionale Energiestrategie (RES)

Tool voor verduurzaming historische arbeiderswoningen en villa’s

De Groene Menukaart voor de regio Gooi en Vechtstreek is een tool speciaal voor eigenaren van historische arbeiderswoningen of monumentale Gooise villa’s. Zij kunnen zich laten inspireren door ruim 70 maatregelen waarmee ze hun pand kunnen verduurzamen. De Groene Menukaart geeft ook inzicht in financieringsmogelijkheden, landelijke en gemeentelijke subsidies, mogelijke besparingen en vergunningen.

Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

In 2021 is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek gestart. Het is een regionale samenwerking om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning.