Duurzaam Laren

Met elkaar maken we van Laren een duurzamere gemeente. Het Duurzaam Bouwloket alsook diverse financieringsmogelijkheden kunnen u helpen. Benieuwd naar de plannen? Bekijk dan eens het programma van de gemeente en de regio Gooi en Vechtstreek.

Bijeenkomst aardgasvrij Laren 7 juni

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in 1 keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak. 

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin (op hoofdlijnen) staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. 

Op korte termijn zal de gemeente Laren een afwachtende houding aannemen. De reden hiervoor is dat de gemeente eerst wil wachten hoe innovatieve warmtetechnieken, zoals ultradiepe geothermie en waterstof, zich verder gaan ontwikkelen de komende jaren. Daarnaast wil het college meer duidelijkheid over de eindgebuikerskosten en hoe de overheid hier in gaat bijdragen. In 2025 zal de Transitievisie warmte weer herijkt worden. De gemeente Laren wil in haar beleid voor de komende periode de focus gaan leggen op een stapsgewijze maatregelenaanpak, zoals isolatiemaatregelen.

Op 7 juni vond een online bijeenkomst plaats over de visie. Voor wie de bijeenkomst heeft gemist, het is terug te kijken via deze link. De gemeente wordt bij het maken van deze visie begeleid door onderzoeksbureau APPM. Zij vertelden tijdens de bijeenkomst meer over warmtetechnieken en waarom Nederland aardgasvrij wil zijn. 

Waarom aardgasvrij?

De overstap naar aardgasvrij heeft vooral te maken met klimaatverandering. Opwarming is slecht voor de aarde, maar het is ook belangrijk om droge voeten te houden. In het Klimaatakkoord heeft Nederland hierover afspraken gemaakt. 

Zelf al iets doen?

Tijdens de avond vertelde Michiel de Soet van het Duurzaam Bouwloket over kleine ingrepen die veel kunnen opleveren aan het woongenot. Naast lagere energiekosten helpt het ook in het wooncomfort, zoals minder tocht in huis. Het gaat vaak om aanpassingen die weinig geld kosten en voordeel oplevert. Het Duurzaam Bouwloket helpt hierbij. Ook de Hut van Mie, energiecorporatie voor Laren en Blaricum, kan ondersteunen door bijvoorbeeld een energiecoach langs te laten komen. Of door gezamenlijk zonnepanelen in te kopen voor de hele wijk. 

Terugkoppeling enquête aardgasvrij

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we het inwonerspanel van Laren gevraagd om een mening te geven over duurzaamheid en aardgasvrij. Er waren 280 respondenten. De respons komt daarmee op 60%. Algemene conclusie: de respondenten zijn best welwillend ten opzichte van duurzaamheid, maar over aardgasvrij zijn zij terughoudend. Uit de open antwoorden is een tweedeling te zien: er zijn voor- en tegenstanders. Tegenstanders benoemen andere technieken (kernenergie, waterstof en Duitsland als voorbeeld). Ook wordt aangegeven dat veel woningen te oud zijn om aanpassingen te laten doen. Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek

Gestelde vragen

Hieronder een overzicht van een aantal gestelde vragen tijdens de bijeenkomst. Alles terugkijken? Bekijk hier de gehele bijeenkomst terug.

Vraag: In België en Duitsland wordt juist de overstap naar aardgas gemaakt, waarom moeten wij ervan af?
Het gaat om de hoeveelheid CO2-uitstoot. Andere landen, zoals Duitsland, hebben nog veel kolenkachels. Dan is de overstap naar aardgas veel beter. Maar ook deze landen moeten op termijn van het aardgas af. Voor deze landen is het dus een tussenoplossing. In Nederland zijn we al verder in dit proces. Een andere reden is dat we ook van de overlast in Groningen af willen. 

Vraag: Wanneer gaan we hier in Laren van het aardgas af? 
De visie waarin staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden, moet in het najaar af zijn. Voor 2040 zullen we voor elke buurt met een wijkuitvoeringsplan (WUP) komen. Daarin staat wat de nieuwe warmteoplossing wordt, wat de ligging van een mogelijke collectieve warmteoplossing (bijvoorbeeld warmtenet) of een individuele oplossing (all electric) wordt, wat de planning/financiering is en welke partijen een rol krijgen. Als zo’n wijkuitvoeringsplan klaar is dan duurt het nog 8 jaar voordat een wijk van het gas af is. In Laren heeft de raad besloten om hier afwachtend in te zijn. Dit betekent dat voor 2025 zeker niet met een WUP wordt begonnen. Eerste stap is de visie in het najaar. 

Vraag: hoe zit het met kernenergie? 
Kernenergie is een landelijk vraagstuk. Er hangen veel voorwaarden en eisen aan. Er vinden nu veel onderzoeken plaats en de verwachting is dat er over 10 jaar meer bekend over is.

Vraag: Hoe zit het met de betaalbaarheid? 
Als de woning wordt verduurzaamd dan wordt de woning verbeterd, dat heeft al een gunstig effect. We zien dat veel bewoners al bezig zijn om stappen te zetten om de woning aan te passen. Om een grote aanpassing in 1 keer uit te voeren is een te grote stap. Mensen kunnen geholpen worden met een steuntje in de rug. Daar wordt op landelijk niveau ook overleg over gevoerd. Denk ook aan momenten als verbouwingen of verhuizen. Dat zijn goede momenten om maatregelen mee te nemen. Wel goed om advies in te winnen voordat je aan de slag gaat. Dat kan via Duurzaam Bouwloket of via Hut van Mie. 

Duurzaam Bouwloket voor praktische vragen

Laren is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. U kunt hier digitaal of telefonisch terecht voor kosteloos, onafhankelijk advies over het verduurzamen van uw woning. Denk aan het isoleren van uw woning, het plaatsen van zonnepanelen of het kopen van een warmtepomp. Het loket is goed bekend met de markt.

Stichting Hut van Mie ondersteunt bewoners

Hut van Mie is opgericht door een bewoner uit Blaricum en een bewoner uit Laren. De Hut van Mie gaat aan de slag in de dorpen om stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Een belangrijke activiteit van Hut van Mie is het ondersteunen van bewoners bij het besparen van energie. Kijk voor alle informatie op de website van de Hut van Mie

Financieringsmogelijkheden

Bent u benieuwd welke subsidies en financieringsregelingen er regionaal of landelijk zijn? Vul dan de Subsidiecheck in.

Gemeentelijk programma

Beleidsprogramma

In Laren loopt op dit moment het Klimaatbeleidsplan 2018-2022 (pdf 718 KB). Daarin staan hoge duurzaamheidsambities, conform het landelijke Klimaatakkoord.

Uitvoeringsplan

De praktische uitwerking van het plan staat in het Uitvoeringsplan Energietransitie Laren (pdf 2 MB).

Regionaal programma

Algemeen

7 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de verduurzaming. Het betreffen Laren, Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Hilversum, Weesp en Wijdemeren. Lees over de plannen in de flyer Energietransitie samen op pad.

Regionale Energiestrategie (RES)

In verband met het Klimaatakkoord moeten de regio’s in Nederland met plannen komen om bij te dragen aan de doelen om CO2 te reduceren. De regio Gooi en Vechtstreek is daarbij een deelregio van de regio Noord-Holland Zuid. Lees meer informatie over de Regionale Energiestrategie (RES)

De transitievisie Warmte

We gaan allemaal van het aardgas af. Maar hoe moet dat? En wanneer? En wie gaat dat allemaal organiseren? Allemaal vragen waarop de gemeente antwoorden gaat geven in de 'Transitievisie Warmte' die ze aan het maken is. Onze gemeente werkt hierin samen met de gemeenten Blaricum, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen. 

Tool voor verduurzaming historische arbeiderswoningen en villa’s

De Groene Menukaart voor de regio Gooi en Vechtstreek is een tool speciaal voor eigenaren van historische arbeiderswoningen of monumentale Gooise villa’s. Zij kunnen zich laten inspireren door ruim 70 maatregelen waarmee ze hun pand kunnen verduurzamen. De Groene Menukaart geeft ook inzicht in financieringsmogelijkheden, landelijke en gemeentelijke subsidies, mogelijke besparingen en vergunningen.

Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

In 2021 is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek gestart. Het is een regionale samenwerking om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning.