Dode dieren melden

Dode dieren melden

Mocht u dode dieren in de gemeente aantreffen, dan kunt u dit melden via 14 035 of via een melding openbare ruimte

Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, ganzen, eenden en zwanen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Via een melding openbare ruimte kunt u een melding maken als er dode ganzen, eenden en zwanen zijn aangetroffen. 

Op de website van Wageningen University & Research (WUR) is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Dier in nood

Meld een dier in nood bij Meldpunt 144 Red een dier