Kopie aanslag

Heeft u een kopie nodig van uw belastingaanslag of WOZ-beschikking? Deze kunt u telefonisch of schriftelijk aanvragen bij het Team Heffen en Waarderen. De kopie wordt dan aan u toegestuurd.