Teruggave van belastingen

Verhuizing uit Laren

Gaat u verhuizen uit de gemeente Laren dan heeft u recht op ontheffing (vermindering) van de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing voor het aantal hele maanden dat u niet meer in de gemeente Laren woont. Voor de bepaling van het aantal maanden waarvoor de aanslag wordt verminderd, wordt de inschrijfdatum in de nieuwe gemeente aangehouden. De vermindering en eventuele terugbetaling gaan automatisch.

Verhuizing binnen Laren

Verhuist u binnen de gemeente Laren, dan krijgt u niets terug. U neemt de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolrheffing mee van uw oude adres naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt alleen afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist, als u inwonend wordt of als de gezinssamenstelling wijzigt van een één- naar een meerpersoonshuishouden of andersom.


OZB wordt niet teruggeven

De aanslag onroerende-zaakbelasting eigenaren komt niet in aanmerking voor teruggave. De peildatum voor deze belasting is 1 januari van het betreffende belastingjaar. Overigens is het gebruikelijk dat bij verkoop van de onroerende zaak de notaris de onroerende-zaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Hier staat de gemeente volledig buiten.
 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij het Team Heffen en Waarderen.