Rioolheffing

Om de kosten van de aanleg en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te dekken, heft de gemeente Laren rioolheffing. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van uw gezinssituatie. Woont u bijvoorbeeld alleen, dan geldt voor u het éénpersoonstarief. Woont u met meer dan 1 persoon in een huis, dan geldt het meerpersoonstarief.

Net als bij afvalstoffenheffing wordt bij rioolheffing rekening gehouden met wijzigingen in de gezinssituatie die in de loop van het jaar plaatsvinden. Indien u verhuist uit de gemeente Laren of uw gezinssituatie wijzigt van een meer- naar een éénpersoonshuishouden, dan ontvangt u een vermindering, vanaf de maand ná de wijziging. Bij wijziging van de gezinssituatie van een één- naar een meerpersoonshuishouden, ontvangt u een aanvullende aanslag, vanaf de maand ná de wijziging. Komt u in de loop van het jaar in de gemeente Laren wonen, dan ontvangt u een aanslag rioolheffing voor de hele maanden die in dat jaar nog over zijn. Gebruikt u meer dan 500 m3 water per jaar dan ontvangt u bovendien een aanslag voor het meerverbruik.

Tarieven 2022

De belasting voor percelen van waaruit niet meer dan 500 m³ water wordt geloosd:

  • Alleenstaanden € 142,40
  • 2 of meer personen € 243,90
  • Niet-woning € 243,90

Indien meer dan 500 m³ water wordt geloosd:

  • Van 500 m³ tot en met 10.000 m³ voor elke volle eenheid van 100 m³ water € 135,23
  • Vanaf 10.000 m³ voor elke volle eenheid van 100 m³ water € 99,77

Bekijk de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022 (pdf, 48,2KB)

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken