Precario

Precariobelasting is een bijzondere vorm van belasting. Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden van voorwerpen waarvoor precariobelasting wordt opgelegd zijn: terrassen van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers voor bijvoorbeeld de opvang van bouwpuin.

U betaalt ook precariobelasting als u:

  • Reclameborden wilt plaatsen of ophangen boven de openbare weg.
  • Een verkoopkraam wilt plaatsen op de openbare weg.
  • Een bouwkeet en/of een steiger wilt plaatsen op de openbare weg.

Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Tarieven 2022

De tarieven kunt u terugvinden in de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022 (pdf, 68,7KB)

Bezwaar indienen

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken