Bezwaar tegen overige belastingen

U kunt bezwaar indienen tegen de gemeentelijke belastingen, zoals de Afvalstoffenheffing, Precario en of Rioolheffing. Let op! Een ingediend bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling van de aanslag. Uitstel van betaling moet u aanvragen, dit kan alleen schriftelijk (ter attentie van Invordering).

Schriftelijk bezwaar indienen

Wilt u schriftelijk bezwaar maken, geef dan duidelijk aan tegen welk aanslagnummer uw bezwaarschrift zich richt. Maakt u voor iemand anders bezwaar dan moet u van diegene een machtiging bijvoegen. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Laren, P/a BEL Combinatie, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Uw bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • het biljetnummer van de aanslag
  • uw naam en adres
  • voor een snellere afhandeling vragen wij u ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermeldende datum waarop u uw bezwaarschrift indient
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • het bezwaarschrift moet ondertekend zijn.

Tegen de vastgestelde belastingtarieven kunt u geen bezwaar indienen.


Meer informatie

Team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie, tel: 14 035, e-mail: belastingen@belcombinatie.nl