Overige belastingen

Naast Onroerende Zaakbelasting (OZB) heft de gemeente ook belasting voor onder andere afvalstoffen, baatbelasting, hondenbelasting, precario, marktgelden en riool. Op deze pagina leest u hier verder over.