Leges

Leges is de vergoeding voor bepaalde (administratieve) diensten die de gemeente uitvoert. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van een rijbewijs, of het geven van kopieën van documenten. Maar ook voor het inzetten van de brandweer of het behandelen van een bestemmingsplan. Als vergoeding vraagt de gemeente op basis van de Legesverordening een vergoeding (leges). Op deze pagina leest u hier verder over.

Tabel A (pdf, 272KB) bevat de kosten voor de meeste onderdelen van de dienstverlening.
In tabel B (pdf, 139KB) vindt u de specifieke onderwerpen, waaronder collecteren, standplaatsen, evenementen en splitsing van woonruimte.

Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022