Belastingtaken naar gemeente Huizen

Vanaf 1 januari 2023 draagt de gemeente Laren alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Huizen. De gemeente Blaricum doet dit ook. De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aan. De gemeenten Laren en Blaricum blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven. 

Elk jaar versturen de gemeenten Laren en Blaricum de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 door de gemeente Huizen gedaan, die ook de gehele verdere administratieve afhandeling verzorgt. Ook het behandelen van bezwaarschriften over de belastingen wordt vanaf januari 2023 bij Huizen belegd. De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen van voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie.

Op www.belastingenhbl.nl is meer informatie te vinden.

Andere afzender

Voor inwoners en ondernemers verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Op de aanslag staat een andere afzender per 2023, namelijk ‘Gemeentelijke belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Er is een herkenbaar logo gemaakt om dit mee aan te duiden. 

Inwoners met vragen over de aanslag kunnen vanaf januari bij de gemeente Huizen terecht. Kijk daarvoor op: www.belastingenhbl.nl

Veelgestelde vragen

Wat betekent dit voor mij? 

U ontvangt vanaf 2023 de gemeentelijke aanslag van Gemeentelijke Belastingen Huizen, Blaricum en Laren. Met vragen kunt u vanaf dan bij de gemeente Huizen terecht.

Wat merk ik van deze verandering? 

De afzender van de aanslag verandert. Voor vragen kunt u bij de gemeente Huizen terecht. 

Hoe word ik geïnformeerd?

Dat gebeurt op verschillende momenten. Onder andere via de gemeentelijke informatiekanalen, zoals de website en het Larens Journaal. Op het aanslagbiljet staat ook duidelijk aangegeven op welke manier u contact op kunt nemen met vragen over de gemeentelijke belastingen. Op www.belastingenhbl.nl is meer informatie te vinden.

Blijven de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren de eigen tarieven bepalen? 

Ja, die worden jaarlijks door de eigen gemeenteraden vastgesteld via de verschillende belastingverordeningen.

Gaan alle belastingtaken van Laren en Blaricum over naar Huizen? 

Alle diensten waarbij individuele aanslagen worden opgelegd (zoals leges) blijven bij de BEL Combinatie. 

Bepaalt de gemeente Huizen voortaan de WOZ-waarde van mijn woning?

Ja, het bepalen van de WOZ-waarden gebeurt inderdaad door de gemeente Huizen. Die stemt dit ook af met de Waarderingskamer. De gemeente Laren bepaalt wel zelf de ozb-tarieven. 

Ik heb bij de gemeente Laren nog een bezwaar lopen tegen mijn belastingaanslag. Wie handelt dat bezwaar na 1 januari 2023 af?  

De gemeente Laren handelt bezwaar- en beroepsprocedures van beschikkingen en aanslagen van belastingjaar 2022 en eerder zelf nog af.