Belastingtaken naar gemeente Huizen

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Huizen alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen uit voor onze gemeente (ook voor de gemeente Blaricum). De gemeenten Laren en Blaricum blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven.

Elk jaar stuurt de gemeente de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 door de gemeente Huizen gedaan, die ook de gehele verdere administratieve afhandeling verzorgt. Ook het behandelen van bezwaarschriften over de belastingen is vanaf januari 2023 bij Huizen belegd. De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen van voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie.

Op www.belastingenhbl.nl is meer informatie te vinden.

Andere afzender

Voor inwoners en ondernemers verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Op de aanslag staat een andere afzender per 2023, namelijk ‘Gemeentelijke belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Er is een herkenbaar logo gemaakt om dit mee aan te duiden. 

Inwoners met vragen over de aanslag kunnen vanaf januari bij de gemeente Huizen terecht. Kijk daarvoor op: www.belastingenhbl.nl

Hondenbelasting

Woont u in Laren en heeft u een hond? Meld dit bij de gemeente. U moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Ook als er iets in uw situatie verandert, moet u dit doorgeven. Bijvoorbeeld als u meer honden krijgt. Of als uw hond overlijdt of iemand anders de hond overneemt.

Heeft u 1 of meer honden, dan moet u daarvan aangifte doen en hondenbelasting betalen. Als u een hond neemt, dan moet u dat binnen 14 dagen bij de gemeente aangeven. Aangifte doet u via https://www.belastingenhbl.nl/hondenbelasting

Van de opbrengst betaalt de gemeente bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van losloopzones, uitlaatstroken, hondentoiletten, afvalemmers en controles.

Heeft u geen hond meer?

Wanneer uw hond is overleden of als u de hond niet meer heeft, moet u ook dit bij de gemeente melden. U dient daarbij wel een bewijs van de dierenarts of een nota van verkoop of asiel te overleggen.
Kijk voor de tarieven ook op https://www.belastingenhbl.nl/hondenbelasting