Zoekresultaten

2386 resultaten voor ‘’

 • Zwerfafval 07 juli 2021

  Samen willen we onze gemeente schoon houden. Daarvoor organiseerde de gemeente in maart al een schoonmaakbingo. Natuurlijk is het mogelijk om het hele jaar zwerfafval op te ruimen. Op deze pagina leest u er meer over.

 • Zomernota 2019 Laren pdf, 1MB

 • Zomerbesluitenlijst behorende bij de besluitenlijst d.d. 31 juli 2012 08 mei 2015

 • Zoekresultaten

 • Zes Koninklijke onderscheidingen in Laren

  Woensdag 26 april 2017 was de jaarlijkse Algemene Gelegenheid ter Decoratieverlening. Vijf inwoners van Laren en één inwoner van Blaricum ontvingen een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Elbert Roest.

 • Zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Zelfbeheer is gedurende het hele jaar mogelijk, maar kan ook als eenmalige actie worden opgepakt. Vindt u het leuk om mee te doen? Dat kan!

 • WOZ en OZB

  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde van uw huis betaalt u belasting. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen vast. Daarom taxeert de gemeente elk jaar alle woningen, bedrijfspanden, bouwkavels en ander onroerend goed. Dat taxeren gebeurt geautomatiseerd. Op deze pagina leest u hier verder over.

 • Woonvisie Laren 2017-2022 pdf, 2MB

 • Woonvisie Laren

  De gemeente stelt iedere 5 jaar een nieuwe Woonvisie op. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners.

 • Woningbouwnota ‘Laren, behoud door ontwikkeling’

  In november 2018 heeft de gemeenteraad via een motie aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om op korte termijn een nota te schrijven over potentiële woningbouwlocaties in Laren. Doel van deze nota is om samenhang van verschillende projecten en locaties inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om de volgende mogelijke bouwlocaties: Van Erven Dorenspark, Harmen Vosweg, de voormalige Ligweide van zwembad de Biezem, Torenlaan 1, Eemnesserweg 3, Rabobank (Burgemeester van Nispenstraat) en Golden River (Stationsweg 1).

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina