Uitslag verkiezing

De uitslag van de verkiezingen wordt op maandag om 10 juni vanaf 10.00 uur bekend gemaakt. Dat gebeurt tijdens de hervatte zitting van het Gemeentelijk stembureau in het BEL kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes. Na bekendmaking en ondertekening publiceren we de processen-verbaal van de stembureaus van het Gemeentelijk stembureau, eventuele verbeteringen (corrigenda) en digitale bestanden.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur bij de Kiesraad. De fout wordt dan onderzocht.

Voorlopige uitslag gemeente Laren

Lijstnummer Politieke partij Stemmen Percentage Zetels Bijzonderheden
1 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 657 12.78    
2 VVD 1604 31,19    
3 CDA - Euopese Volkspartij 452 8,79    
4 Forum voor Democratie 142 2,76    
5 D66 501 9,74    
6 Parij voor de Dieren 196 3,81    
7 50PLUS 36 0,70    
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 721 14,02    
9 JA21 47 0,91    
10 NL PLAN EU 5 0,10    
11 ChristenUnie 37 0,72    
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 16 0,31    
13 BBB 117 7    
14 Meer Directe Democratie 20 0,28    
15 SP (Socialistische Partij) 46 0,89    
16 vandeRegio 3 0,06    
17 Volt Nederland 357 6.94    
18 Belang Van Nederland (BVNL) 31 0,60    
19 NSC 148 2,88    
20 Piratenpartij - De Groenen 6 0,12    

 

  • Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 5142 (100%)
  • Aantal blanco stemmen: 2 (0,04%)
  • Aantal geldige stemmen: 5144
  • Aantal ongeldige stemmen: 16 (0,31%)
  • Aantal kiezers: 5160
  • Aantal opgeroepen kiezers: 8854
  • Opkomstpercentage: 58,28%