Evenement organiseren

Wilt u een evenement in de gemeente organiseren dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor het organiseren van een klein evenement is een melding bij de gemeente voldoende.

Klein evenement organiseren

U heeft geen evenementenvergunning nodig als:

  • Maximaal 100 personen nemen op hetzelfde moment deel aan uw evenement
  • Het evenement tussen 08.00 en 01.00 uur is
  • Muziek mag alleen tussen 8.00 en 23.00 uur en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten
  • Er geen geluidsoverlast is voor buren en buurtbewoners
  • Het evenement vindt niet plaats op doorgaande wegen en busroutes en er is op elk moment een doorgang van 4,5 meter vrij voor hulpdiensten
  • Er is een organisator. Dat wil zeggen: iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement
  • Het evenement vindt niet plaats op een locatie waar al een evenementenvergunning voor is verleend

Wilt u hekken en/of borden plaatsen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 035. U moet dit zelf regelen. Geeft u korter dan 10 dagen van te voren uw verzoek door, dan kan het zijn dat wij de hekken en borden niet op tijd kunnen leveren.

Meesturen

Stuur een situatieschets mee. Dat is een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de afmetingen die daar bij horen.

Kosten

Geen. 

Aanmelden

Een klein evenement aanmelden is gratis. U heeft DigiD nodig voor het doen van een melding en eHerkenning als u namens een bedrijf de melding doet. U krijgt binnen 5 werkdagen bericht.

Klein evenement melden

Groot evenement organiseren

Organiseert u een evenement dat niet aan alle eisen voor een klein evenement voldoet, dan moet u een vergunning aanvragen. Het formulier Evenementenvergunning vraagt u aan via telefoonnummer 14 035. U vult dit formulier in en stuurt het tenminste 12 weken voor het evenement plaats vindt aan ons door.

Alcohol schenken

Wilt u tijdens het evenement dat u organiseert (klein of groot) alcohol schenken zoals bier en wijn (zwak-alcoholisch), dan moet u ook een Ontheffing voor alcohol schenken aanvragen.  

Verkeersregelaar

Bij evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer goed kan doorrijden. Een verkeersregelaar mag niet zomaar aan de slag maar moet aangesteld zijn door de gemeente. Voor het benoemen van een verkeersregelaar moet u een aanvraag indienen

Contact

Vragen of meer informatie over uw melding neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. U kunt ook bellen als u wilt overleggen voordat u uw evenement meldt.