Bewijs van Nederlanderschap

Als u moet aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, vraagt u een Bewijs van Nederlanderschap aan. Zoals bij een verhuizing naar het buitenland, voor een huwelijk of voor bepaalde beroepen. U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Aanvragen kan online. U heeft DigiD nodig. 

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Maak een afspraak als u geen DigiD heeft. Neem uw legitimatiebewijs mee. Na betaling krijgt u het bewijs mee. 

Kosten

€ 12,50