Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden U kunt een afschrift burgerlijke stand alleen aanvragen als de gebeurtenis (zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding etc.) plaats vond in de gemeente Laren. Voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand heeft u DigiD nodig.

Afschrift burgerlijke stand aanvragen

Heeft u geen DigiD maak dan een afspraak om het afschrift burgerlijke stand bij de balie van het gemeentehuis aan te vragen.

Iemand machtigen 

U kunt iemand machtigen voor het opvragen van een afschrift burgerlijke stand. U moet een verklaring schrijven en daarin vermelden:  

  • Uw persoonsgegevens 
  • De reden waarvoor u het afschrift nodig heeft 
  • Persoonsgegevens van degene die voor u het uittreksel komt halen 
  • Uw handtekening 
  • Datum van ondertekening 
  • Naast de machtiging moet de gemachtigde een kopie van uw legitimatiebewijs en een eigen legitimatiebewijs kunnen tonen.   

Kosten

€ 16,60

Wat is het verschil met Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Een Uittreksel (afschrift) burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). In een Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) verklaart de gemeente dat u in die gemeente staat ingeschreven. U kunt een Uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

U bent advocaat of notaris

Vraag het afschrift (uittreksel) online aan met eHerkenning. U moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bent bevoegd om de informatie aan te vragen
  • U hebt de informatie nodig om uw werk uit te voeren