Leerplicht

In de leerplichtwet staat dat kinderen naar school moeten. De meeste kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden.

Kwalificatieplicht

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. Daarna zijn jongeren tot 18 jaar kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze onderwijs blijven volgen totdat ze een diploma hebben op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo. Dit diploma is een startkwalificatie. 

Vragen

Heeft u vragen over leerplicht en kwalificatieplicht, neem dan contact op met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Meer informatie