Woningbouw Harmen Vosweg

Op de locatie Harmen Vosweg 2 en 4 staan 2 sociale huurwoningen. Deze woningen maken deel uit van een driehoek die ligt tussen de Harmen Vosweg en 2e Ruiterweg, nabij de Lingenskamp. Deze driehoek wordt naast woningen en de daarbij behorende tuinen, gebruikt als dierenweide en speel- en voetbalveld. Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en de gemeente zijn van plan om op een deel van deze driehoek een aantal woningen te bouwen en daarvoor de bestaande 2 woningen te slopen. De 8 te bouwen sociale huurwoningen zijn bestemd voor senioren en kleine huishoudens uit Laren. De verhuur wordt verzorgd door woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

Verkaveling

In overleg en in samenspraak met het bestuur van de buurtvereniging en Het Gooi en Omstreken is voor het gebied een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan ging in eerste instantie uit van de bouw van 12 woningen. Uiteindelijk is door de gemeenteraad op 25 november 2020 een

stedenbouwkundig plan vastgesteld, dat uitgaat van de bouw van 8 sociale huurwoningen in de noordwest kant van de driehoek en het behoud van de dierenweide en speel- en voetbalveld.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn op 29 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

Planning

In het najaar van 2022 is gestart met de woningbouw.