Begraven

De gemeentelijke begraafplaats in Laren beschikt over een aula voor bijvoorbeeld de uitvaartplechtigheid. Ook zijn er verschillende soorten graven. Zoals een algemeen graf en urnengraf.

Laren heeft geen eigen crematorium, maar biedt wel plaats voor asbestemming. Geef uw wensen aan bij uw uitvaartondernemer. U kunt ook contact opnemen met een medewerker van de begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 035.

Adres begraafplaats

Hilversumseweg 51a
1251 EW  Laren

Begraven op de gemeentelijke begraafplaats

Iedereen mag op de gemeentelijke begraafplaats worden begraven, hier zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Begraven

Voor het indienen van een verzoek tot begraven vult u het formulier in en stuurt u deze op naar de gemeente.

Tarieven begraven

Een overzicht van de tarieven.

Grafrecht

 • 1e uitgifte particulier graf volwassen voor 20 jaar € 1782,92
 • 1e uitgifte kindergraf tot 1 jaar voor 20 jaar € 535,30
 • 1e uitgifte urnengraf voor 20 jaar € 677,34
 • Algemeen graf voor 10 jaar € 269,24

Urnennis

 • 1e uitgifte urnennis voor 20 jaar € 615,86

Verlengingen met 10 jaar

Voor een:

 • Particulier graf € 890,40
 • Kindergraf € 275,60
 • Urnengraf € 339,20
 • Urnennis € 309,52

Begraafrechten

 • Voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder:
  • In een graf, 1 en 2 diep  € 1425,70
  • In een graf, 3 diep € 1664,20
 • Voor een lijk van een kind jonger dan 12 jaar € 237,44
  • In een algemeen graf 1, 2 of 3 diep € 1425,70

Bijzetten van asbus en urn

 • In een urnennis € 380,54
 • In een graf € 380,54

Het verstrooien van as van een overledene € 32,86.

Bijzetten

 • Op werkdagen na 15.00 uur worden de rechten verhoogd met 25%
 • Op zaterdag worden de rechten verhoogd met 75%

Opgraven en ruimen

 • Voor het opgraven van een lijk, 1 en 2 diep € 1425,70
 • Voor het opgraven van een lijk, 3 diep € 1664,20
 • Voor het ruimen (herschikken) van een bestaand graf € 357,22
 • Als de opgraving geschiedt op rechterlijk gezag worden de rechten in dit hoofdstuk niet geheven

Grafbedekkingen en aanbrengen grafkelder

 • Voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot het inrichten van een grafkelder € 143,10

Voor het plaatsen van een monument

 • Op een particulier, kinder, asbussen of algemeen graf € 132,50

Onderhoud per jaar

 • Particulier volwassen graf € 178,08
 • Gereserveerd volwassen graf € 91,16
 • Particulier kindergraf € 91,16
 • Particulier asbussengraf € 91,16
 • Gereserveerd asbussengraf € 91,16

Het onderhoud van een particulier graf kan voor een bepaalde tijd, maar uiterlijk tot en met de einddatum van de grafhuur worden afgekocht door dit recht te vermenigvuldigen met het aantal jaren of zoveel delen van jaren tot de einddatum van de grafhuur. 

Algemeen graf

 • Eenmalig voor 10 jaar € 594,66

Aktekosten

 • € 32,86

Gebruik aula

 • € 143,10

Zonder dat verder van de begraafplaats gebruik wordt gemaakt::

 • Maandag tot en met vrijdag € 295,74
 • Zaterdag € 594,66

Kosten afdekplaatje urnennis

 • € 295,74

Uitzoeken van een graf

 • € 89,04