Standplaatsvergunning

Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen iets verkopen? Bijvoorbeeld met een viskraam of bloemenstalletje. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

Wanneer nodig

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt innemen:

  • op of aan de (openbare) weg,
  • of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Aanvragen

U vraagt een standplaatsvergunning aan bij Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. Wij vertellen u dan ook wat de kosten zijn.

Weigeren

Met het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen. De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

  • De openbare orde
  • Het voorkomen of beperken van overlast
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • De verkeersveiligheid
  • De doelen van een bestemmingsplan

Lees ook