Standplaats weekmarkt Laren

Wilt u in aanmerking komen voor een vaste standplaats op de weekmarkt van Laren, dan kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor wordt gevraagd om een kopie van uw legitimatiebewijs en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. 

Toewijzing standplaats

Als er een plek beschikbaar komt, wordt deze plek op volgorde van inschrijving op de wachtlijst  toegewezen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de branche-indeling. Bij toewijzing neemt de gemeente contact met u op over de benodigde vergunning. De vergunninghouder moet de standplaats persoonlijk innemen.

Het is ook mogelijk om u aan te melden voor een incidentele vrije plek. Daarvoor kunt u zich bij de marktmeester aanmelden als meeloper.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. Ook zijn er jaarlijks kosten verbonden aan inschrijving op de wachtlijst. In de verordening Marktgelden vindt u de kosten voor het innemen van de marktstandplaats.

Aanvragen

Neem contact op met Vergunningen van de gemeente voor inschrijving op de wachtlijst.