Reclame

In Laren verschillende manieren om reclame te maken in de openbare ruimte.

Driehoeksborden

Driehoeksborden zijn borden die maximaal twee weken langs de weg staan, vaak rond een lantaarnpaal of een boom. Driehoeksborden zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op bijvoorbeeld evenementen of culturele activiteiten in de regio. U mag niet meer dan 10 driehoeksborden per evenement of per activiteit plaatsen. Voor het plaatsen van driehoeksborden heeft u een APV- vergunning nodig. U kunt deze aanvragen bij de afdeling Publiek, Vergunningverlening en Handhaving van de BEL Combinatie.

Reclame-uitingen aan een gebouw zoals een bord of een doek

Indien u langs de weg aan een pand een bord, doek of een andere reclame-uiting wilt ophangen heeft u ook een APV vergunning nodig. In bepaalde gevallen is geen vergunning nodig zoals borden bij een bouwplaats of een bord waarop staat welk bedrijf in het pand is gevestigd. In dat laatste geval is het bord niet groter dan 0,5m2. Bij het verlenen van de vergunning wordt onder meer gekeken of de reclame voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Voor meer informatie en voor een vergunning kunt u zich wenden tot de afdeling Publiek, Vergunningverlening en Handhaving van de BEL Combinatie.

Reclame-uitingen aan een gebouw waarvoor een bouwvergunning nodig is

Wanneer de reclame-uiting een “constructie van enige omvang” is dan heeft u een bouwvergunning nodig. Hierbij kunt u denken aan een lichtbak, een grote banier of een andere constructie waar de reclame op staat. Bij de bouwvergunning wordt onder meer gekeken of de reclame voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Voor meer informatie en voor een vergunning kunt u zich wenden tot de afdeling Publiek, Vergunningverlening en Handhaving van de BEL Combinatie.