Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren in Laren dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor kleine evenementen volstaat een melding bij de gemeente.

Corona en evenementen

In de meest recente noodverordening (zie nieuwsberichten over corona) en op de site van de Rijksoverheid staan de regels die gelden. Als u een evenement organiseert dan stelt u een coronaplan op. De gemeente toetst uw plan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Klein evenement

Wilt u een klein evenement organiseren zoals een buurtfeest of een klein sporttoernooi, waar minder dan 100 deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn? Dan is het vaak voldoende om dit alleen te melden bij de gemeente. Het aanvragen van een evenementenvergunning is dan niet nodig.

Voor een klein evenement is geen evenementenvergunning nodig, als het aan alle volgende eisen voldoet:

 • Maximaal 100 personen nemen op hetzelfde moment deel aan uw evenement.
 • Het evenement is tussen 08.00 en 01.00 uur.
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 08.00 en na 23.00 uur, en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten.
 • Omwonenden ondervinden geen (geluids)overlast.
 • Het evenement vindt niet plaats op doorgaande wegen en busroutes, en te allen tijde is een doorgang van 4,5 meter vrij voor hulpdiensten.
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst (met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object).
 • Er is een organisator.
 • Het evenement vindt niet plaats op een locatie waarvoor al een evenementenvergunning is verleend.

Schriftelijk melden
Een melding van een klein evenement doet u schriftelijk via het formulier Melding klein evenement. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Het formulier moet tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement aangeleverd zijn bij de gemeente.

Groot evenement

Organiseert u een evenement dat niet aan alle voorwaarden voor een klein evenement voldoet? Dan moet u een vergunning aanvragen voor het organiseren van een groot evenement.

Een evenementenvergunning vraagt u aan met het formulier Evenementenvergunning. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Stuur dit formulier tenminste 12 weken voorafgaand aan het evenement. Daarnaast moet het evenement voor 1 december in het jaar voorafgaand aan het evenement bij de burgemeester gemeld zijn. Deze melding gebruikt de gemeente voor het samenstellen van de jaarlijkse evenementenkalender.

Aanvragen voor evenementen worden getoetst op artikel 2.25 van de APV en in het evenementenbeleid van Laren (pdf 326 KB).

Schenken zwak-alcoholhoudende dranken

Als er bij een evenement/klein evenement zwak-alcoholhoudende dranken worden geschonken dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Dit op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Zie ook de webpagina Ontheffing zwak alcoholische drank

Privéfeest

Voor een privéfeest op eigen terrein heeft u meestal geen vergunning nodig. Houd wel rekening met de volgende regels.

 • U mag in de openlucht geen muziek ten gehore brengen op:
  • zondag tot en met vrijdag tussen 23.00 en 09.00 uur;
  • op vrijdag en zaterdag tussen 00.00 en 09.00 uur;
  • op zondag voor 13.00 uur.
 • U mag geen muziek ten gehore brengen wanneer dit een kerkdienst kan verstoren.
 • Het geluidsniveau van de muziek mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden