Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen

De verklaring omtrent het gedrag heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. In diverse gevallen kan men een (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOG te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor
het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Op basis van de aanvraag volgt onderzoek naar de rechtspersoon en alle natuurlijke personen met sleutelposities binnen deze rechtspersoon. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. De gegevensverzameling vindt plaats bij onder andere het Centraal Justitieel Documentatieregister, de documentatie vennootschappen en het Openbaar Ministerie. Alle gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.


Aanvraag

Via de website het Ministerie van Justitie vindt u meer informatie. Aan de rechterkant kunt u het aanvraagformulier downloaden.