Ontheffing sluitingsuur

Wilt u voor een keer afwijken van de geldende sluitingstijden voor horeca? Vraag dan eerst een incidentele ontheffing aan bij de gemeente.

Sluitingstijden voor horeca

Horeca-inrichtingen in Laren moeten gesloten zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 07.00 uur. En op zaterdag en zondag tussen 01.00 en 07.00 uur. Dit volgens de Algemene plaatselijke verordening. De burgemeester kan voor festiviteiten incidenteel ontheffing verlenen van het sluitingsuur.

Incidentele ontheffing aanvragen

Een incidentele ontheffing vraagt u aan via het Kennisgevingsformulier incidentele festiviteit en ontheffing sluitingsuur. Dit formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn leges verschuldigd.