Drank- en horecavergunning

U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische dranken verkoopt. Dit geldt voor bedrijven zoals een café, een restaurant of een slijterij. Maar ook voor verenigingen en stichtingen.

Aanvullende voorschriften

Voor verenigingen en stichtingen gelden aanvullende voorschriften op grond van de Drank- en horecaverordening, bijvoorbeeld met betrekking tot de tijden waarop alcohol mag worden geschonken.

Aanvragen

Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de Drank- en horecawet. Maar ook over de wet Bibob  en andere criteria waarop wordt getoetst.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd.

Lees ook